Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Genel Sosyoloji(RI103)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI103 Genel Sosyoloji 1 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Eylem ÖZKAYA keozkaya@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrenciyi sosyoloji disiplininin temel nosyonları ve sosyolojik muhakemenin esaslarıyla tanıştırmaktır. Bu çerçevede, belli başlı sosyolojik teoriler içerisinde şekillendikleri politik ve ekonomik tarihsel bağlamlar da dikkate alınarak ele alınacaktır. Diğer yandan, dersler sırasında temel sosyolojik yaklaşımlar tartışılırken, güncel problemlerden hareket etmeye öncelik verilecektir.
İçerik 1. Temel Sosyolojik Kuramlar
2. Temel Sosyolojik Düşünürler
3. Temel Sosyolojik Problemler
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Sosyolojinin temel kuramlarıyla ve kavramlarıyla tanışmak.
2. Ülkenin ve dünyanın gündemini oluşturan önemli olayların arka planındaki toplumsal etmenleri ayırt etmek.
3. Toplumsal olguları sosyolojik kavramlar ışığında algılamak ve açıklamak.
Öğretim Yöntemleri Öğretim görevlisi tarafından verilen metinler, videolar ve ders notları
Kaynaklar Kİtaplar:
BERTHELOT, J.-M. (2005). La construction de la sociologie, Paris: Presses universitaires de France.
BOUDON, R., BESNARD, P., CHERKAOUI, M., et LÉCUYER, B.-P.(dir.) (2005). Dictionnaire de sociologie, Paris: Larousse.
DURAND, J.-P. et WEIL, R. (2006). Sociologie contemporaine, Paris: Vigot.
FERRÉOL, G. et NORECK, J.-P. (2007). Introduction à la sociologie, Paris: Armand Colin.
FLEUTÔT, D., BARBUSSE, B., GLAYMANN, D., LETESSIER, J.-Y., et MADELAINE, P. (2006). Sociologie: analyses contemporaines, Vanves: Foucher.
RIUTORT, P. (1996). Premières leçons de sociologie, Paris: Presses universitaires de France.
Dergiler :
Sciences humaines,
Problèmes politiques et sociaux
Actes de la recherche en sciences sociales
Ethnologie française
Genèses
Revue française de sociologie
SociologieS
Sociologies pratiques
Terrains & travaux
Bu dergilerin eski sayılarına aşağıdaki portallardan ulaşılabilir :
CAIRN : http://www.cairn.info/
Persée : http://www.persee.fr/
« Les classiques des sciences sociales », Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
http://classiques.uqac.ca/
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: Sosyolojinin tanımı ve metot
2 Temel Sosyoloji Kuramları: Metodolojik Bireyselcilik ve Holizm
3 Temel Sosyoloji Kuramları: İşlevselcilik ve Etkileşimcilik
4 Temel Sosyoloji Kuramları: Kültüralizm ve Konstrüktivist Yaklaşımlar
5 Sosyolojinin Öncüleri: Saint Simon, Auguste Comte ve Herbert Spencer
6 Sosyolojinin Babaları: Karl Marx, Emile Durkheim ve Max Weber
7 Ara sınav
8 20. yüzyılın Temel Sosyologları
9 20. yüzyılın Temel Sosyologları
10 Sosyolojinin Temel Sorunları: sosyal gruplar ve sosyal sınıflar
11 Sosyolojinin Temel Sorunları: sosyalleşme
12 Sosyolojinin Temel Sorunları: sosyal hareketlilik
13 Sosyolojinin Temel Sorunları: Toplumsal hareketler
14 Sosyolojinin Temel Sorunları: Gender
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 100
Toplam İş Yükü / 25 4,00
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top