İletişim Lisans Programı

Dijital Reklam Prodüksiyonu(COM430)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM430 Dijital Reklam Prodüksiyonu 8 3 3 3 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nesrin TAN AKBULUT nakbulut@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Reklam prodüksiyonunu tüm yönleriyle öğretmek, dijital reklamcılıkla ilgili temel bilgiler ve stratejileri öğretmek
İçerik Etkili reklam üretiminin koşulları, reklam metni yazımı, senaryo aşaması ve yapımın gerçekleştirilmesine ilişkin temel bilgiler
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci


1.Görsel işitsel reklamcılığına ilişkin bilgilerle donanacak,günümüz reklam dünyasında yaşanan değişim ve dönüşümleri sorgulayabilecektir.

2.Etkili reklam filmi üretiminin koşulları, reklam metni yazımı, senaryo aşaması ve yapımın gerçekleştirilmesine ilişkin temel bilgiler doğrultusunda yapım aşamalarında yaşanan sorunları uygulama içersinde öğrenecek, meslek olarak reklam dünyasını tanıyacak, bu alanda uygulama ve gelişmeleri öğrenmiş olacaktır.

3.Geleneksel reklamcılık yanında dijital reklamcılık hakkında temel bilgiler ve stratejileri öğreneceklerdir.


4.Ayrıca ders kapsamında verilecek kuramsal çerceve ile reklamlara yönelik olarak görsel-okuryazarlık kazanmış olacaklardır.
5- Derslere çağrılacak seçili sektörden konuklar ile bu alanda çalışmaları da takip etmiş olacaklardır.
Öğretim Yöntemleri Anlatım,sunum
Kaynaklar Televizyon Reklam Filmi Yapımı, Nesrin Tan Akbulut &Elif Eda Balkaş, Beta Yayınları, 2007
Adım Adım Reklam Üretimi, Nesrin Tan Akbulut &Elif Eda Balkaş, Beta Yayınları, 2006
Reklamcılık ve Satış Yönetimi, Haluk Gürgen, Eli Acıman, Faruk Atasoy, Nükhet Vardar, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1990
Şimdi Reklamlar, Müge Elden v.d. İletişim yay.2005
Book C, Albert-Schick,v.d. Reklamcılıkta etin ve Taslağın İlkeleri Çev.Dilek Şendil,Yayınevi yay,1998
Avery Jım,Advertising Campain Planning, Chicago,2000
Dijital pazarlama, Domian Ryan İş Bankası Kültür yayınları 2016Geleneksel ve Dijital Reklamcılık,Recep Yılmaz-Nur Erdem Umuttepe yay.2016
Yeni Nesil Reklamcılık Fons Van Dyck. The kitap yay, 2015
Yaratıcı Reklamcılığın temelleri ken burtenshaw-nik nahon-caroline barfoot, literatür yayıncılık
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Derse giriş, Dersin açılışı; dersin amacının ve ders planının anonsu, izlenilecek yöntem ve kaynakçalarla ilgili bilgilerin verilmesi
2 Reklam nedir? Reklamın İşlevi ve Türlerinin anlatımı – Reklamcılığın tarihsel gelişimi Dünyada reklamcılık Türkiye’de Reklamcılığın gelişimi
3 Dijital reklam nedir? Yöntem ve stratejiler Reklamcılık sektöründe meslek örgütleri Reklam Ajansı Organizasyonu ve Yönetimi –Ajans içinde yer alan bölümler ve sorumlulukları Reklamlar yapım yaklaşımları Reklam anlatım biçimleri Türlerden örnekler
4 Reklam üretiminin gerçekleşme aşamaları Reklam çekim ekibinin kimlerden oluşur? Reklam stratejisinin geliştirilmesi Reklam bilgilendirme metninin(brief) yolculuğu reklam bütçesinin belirlenmesi
5 Sosyal Reklam kavramı ve sosyal reklam izleme-analiz sosyal reklam öneri talebi
6 Önerilerin değerlendirilmesi Reklamda ölçümleme- -–Yapım aşamasında müşteri-ajans-yapım şirketi üçgeni-
7 Proje gerçekleştirme Görsel –İşitsel Reklamda Jıngle Ve Seslendirmenin Önemi
8 Projelerin değerlendirilmesi eksiklerin giderilmesi
9 VİZE
10 medya kararları- medya planlama reklam ortamları- Reklamlarda senaryo ve storyboard un önemi- müşteri için reklam sunum dosyasının hazırlanması Ürün reklamı talebi -Yapım öncesi ve sonrası hazırlıklar- -metin ve storyboard çalışmalarının talebi
11 Metinlerin ve storyboardların sunuşu- eleştiriler bağlamında müşteri sunum dosyası olarak revize edilme talebi Proje yapım hazırlıklarının başlatılması
12 Proje yapım aşaması- öneri değerlendirme
13 Proje yapım aşaması revize
14 Proje değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 5 1 5
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 77
Toplam İş Yükü / 25 3,08
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top