İletişim Lisans Programı

Mesleki İngilizce II(COM472)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM472 Mesleki İngilizce II 8 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Çiğdem ERSAYIN cersayin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Farklı meslek alanlarından (Gazetecilik, Sinema, Radyo,Televizyon,
Halkla İlişkiler ve Reklam) İngilizce metinlerin okumasının
yapılması; meslek alanlarının İngilizce terminolojisine yatkınlık
sağlanması; sınıf içi çalışmalarda paragraf ve genel metin hızlı tekrar
okumasının yapılması ve sözel anlatımla anlam aktarımının
sağlanması; soru-cevap yöntemiyle konuyla ilgili tartışma ortamı
yaratılarak İngilizce sözel dil kullanımının desteklenmesi; meslek
alanları ile ilgili film/belgesel izlenmesi ile görsel-işitsel alanda
İngilizce dil kullanımının desteklenmesi ve farklı meslek alanlarına
ilişkin materyallerin çözümlenmesi (bilişsel/duyusal).
İçerik 1. Hafta: Dönemsel bazda ders işleyiş yönteminin
tanıtılması. Reklam ile ilgili metnin sınıf içi okumasının
yapılması, terminolojinin verilmesi ve soru-cevaplarla
metin tartışmasının yapılması.
2. Hafta: Gazetecilik ile ilgili metnin önemli bölümlerinin
tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru
cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin
sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
3. Hafta: Sinema ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar
okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla
metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü
anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
4. Hafta: Radyo&Televizyon ile ilgili metnin önemli
bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve
soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması.
Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
5. hafta: H. İlişkiler ile ilgili metnin önemli bölümlerinin
tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru
cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin
sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
6. Hafta: Reklam ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar
okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla
metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü
anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
7. Hafta: Ara sınav (vize).
8. Hafta: Gazetecilik ile ilgili metnin önemli bölümlerinin
tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru
cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin
sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
9. Hafta: Sinema ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar
okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla
metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü
anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
10. Hafta: Radyo&Televizyon ile ilgili metnin önemli
bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve
soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması.
Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
11. Hafta: H. İlişkiler ile ilgili metnin önemli bölümlerinin
tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru
cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin
sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
12. Hafta: İletişim ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar
okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla
metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü
anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
13. Hafta: Film/belgesel seyredimi ve konuyla ilgili sorucevap üzerinden içerik tartışmasının yapılması.
14. Hafta: Film/belgesel seyredimi ve konuyla ilgili sorucevap üzerinden içerik tartışmasının yapılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
? Kendi alanı ve farklı meslek alanlarına ait İngilizce metinleri
okuyarak alan terminolojisine yatkınlık sağlayabilecek.
? Metinlerin ders öncesi ve sınıf okumasını yaparak detaylı ve
özet okuma (İngilizce) alanında gelişme sağlayabilecek.
? Sınıf içinde okunan metinle ilgili yöneltilecek sorularla alan
terminolojisini de kullanması teşvik edilerek konu hakkında
İngilizce sözel dil kullanımını geliştirebilecek.
? Meslek alanlarına ait İngilizce film/belgesel izleyerek görselle
desteklenen işitsel dil alanını geliştirebilecek.
Öğretim Yöntemleri Makale okuma, film izleme, tartışma
Kaynaklar Meslek alanları ile ilgili makaleler ve film/belgeseller.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top