İletişim Lisans Programı

Görsel-İşitsel Habercilik(COM340)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM340 Görsel-İşitsel Habercilik 6 3 3 3 3 3
Ön Koşul COM250
Derse Kabul Koşulları COM250
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Enrique KLAUS ek.llevesdiaz@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin üç amacı bulunmaktadır;
Öğrencilerin (birinci dönemdeki) sosyoloji dersi kapsamında edindiği bilgileri sağlamlaştırmak,
Öğrencilerin, sosyoloji, antropoloji ve siyaset bilimindeki ana akımlar ve önemli yazarlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak,
Toplumsal ve beşeri bilimlerin temel kavramlarını tarihselleştirmek.
İçerik Giriş Dersi
Radyo, Bir Kitle İletişim Aracının Tarihi
Televizyon, Bir Kitle İletişim Aracının Tarihi
Görsel İşitsel Alandaki Profesyonel Gazetecilerin Haritası
Görsel İşitsel Haber: Televizyonun Etik Misyonları
Televizyonun Etkileri ve Kusurları
Televizyonun Sorgulanan Gücü 1
Televizyonun Sorgulanan Gücü 2
Görsel İşitsel Medyada Fake-News ve Fact-Checking
Televizyonla İlgili Düzenleyici Kuruluşlar
Pratikte Görsel İşitsel Habercilik 1: Başlıklar
Pratikte Görsel İşitsel Habercilik 2: Röportaj
Pratikte Görsel İşitsel Habercilik 3: Hikâye Anlatıcılığından Kurguya
Sentez ve Gözden Geçirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci :
Görsel işitsel haberciliğin gelişimindeki farklı tarihsel etapları öğrenecek,
Görsel işitsel haberciliğin özelliklerini, sosyolojik bir bakış açısından anlayabilecek
Yaşanan değişimleri ve görsel işitsel haberciliğin karşı karşıya kaldığı zorlukları anlayabilecek ve analiz edebilecek,
Gazeteciliğin, demokratik bir sistemdeki işlevlerini sorunsallaştırabilecektir.
Öğretim Yöntemleri Her ders, öğrencilerin önceden okumakla yükümlü oldukları bir veya birden fazla bilimsel makaleye dayanmaktadır.
Kaynaklar Schlesinger, P. (1990). Rethinking the sociology of journalism: Source strategies and the limits of media-centrism. Public communication: The new imperatives, 61-83.
Accardo, A., & Abou, G. (1998). Journalistes précaires. Mascaret.
Alemdar, K. (Ed.). (1999). Medya gücü ve demokratik kurumlar. Afa Yayınları.Antoine, F., Dumont, J. F., Grevisse, B., Marion, P., & Ringlet, G. (1995). Ecrire au quotidien. Pratiques du journalisme.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş Dersi
2 Radyo, Bir Kitle İletişim Aracının Tarihi
3 Televizyon, Bir Kitle İletişim Aracının Tarihi
4 Görsel İşitsel Alandaki Profesyonel Gazetecilerin Haritası
5 Görsel İşitsel Haber: Televizyonun Etik Misyonları
6 Televizyonun Etkileri ve Kusurları
7 Televizyonun Sorgulanan Gücü 1
8 Televizyonun Sorgulanan Gücü 2
9 Görsel İşitsel Medyada Fake-News ve Fact-Checking
10 Televizyonla İlgili Düzenleyici Kuruluşlar
11 Pratikte Görsel İşitsel Habercilik 1: Başlıklar
12 Pratikte Görsel İşitsel Habercilik 2: Röportaj
13 Pratikte Görsel İşitsel Habercilik 3: Hikâye Anlatıcılığından Kurguya
14 Sentez ve Gözden Geçirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 70
Toplam İş Yükü / 25 2,80
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top