İletişim Lisans Programı

Pazarlama İletişimi Uygulamaları(COM338)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM338 Pazarlama İletişimi Uygulamaları 6 2 2 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Çiğdem ERSAYIN cersayin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bütünleşik Pazarlama İletişimi (BPİ) tanımlanacak ve bütünleşik kavramının açılımı yapılacak; BPİ karma elemanları açıklanacak; ana karma elemanları - Reklam, Pazarlama Halkla İlişkiler, Satış Promosyon, Kişisel Satış, Direkt Pazarlama, Ambalaj, POP, Dijital - Sosyal Medya - tanımlanacak; her birinin Pazarlama İletişimindeki yeri ve önemi açıklanacak; ulusal ve uluslararası önemli örnek vakalar üzerinden tartışılacak.
İçerik 1.Hafta: BPİ temel kavramları.
2.Hafta: BPİ karma elemanı Reklamın tanımı, önemi ve iletişimdeki yeri.
3.Hafta: Reklam için ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
4.Hafta: Pazarlama Halkla İlişkilerin tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
5.Hafta: Satış Promosyonun tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
6.Hafta: Kişisel Satışın tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
7.Hafta: Ara sınav (Vize)
8.Hafta: Direkt Pazarlamanın tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
9.Hafta: Ambalajın pazarlama iletişimindeki yeri, tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
10.Hafta: POP’un tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
11.Hafta: Dijital medyanın konvansiyonel medyadan farkı ve pazarlama iletişimine getirileri.
12.Hafta: Sosyal Medyanın tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
13.Hafta: Sosyal Medya kampanya örnekleri.
14.Hafta: Tüm karma elemanlarının genel değerlendirilmesi ve bütünleştirme çabalarının öneminin aktarılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:
- Pazarlama İletişimi karma elemanlarının neler olduğunu bilecek,
- Her bir karma elemanının tanımını yapabilecek, pazarlama iletişimi için önemini, faydalarını ve zayıf yönlerini açıklayabilecek,
- Her bir karma elemanının kampanya içerisinde nasıl kullanılması gerektiğini (örneklerle desteklenmiş) tanımlayabilecek,
- Pazarlama İletişimi karma elemanlarının bütünleştirilme çabasını ve gerekliliğini açıklayabilecek.
Öğretim Yöntemleri Literatür tarama, Vaka analizi, internet kullanımı
Kaynaklar - Clow, K., Baack, D. (2014). Integrated Advertising,Promotion, and Marketing Communications, London: Pearson.
- Pickton, D., Broderick, A. (2005). Integrated Marketing
Communications, London: Prentice Hall.
- Related internet sites
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top