İletişim Lisans Programı

Pazarlama İletişimi Uygulamaları(COM338)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM338 Pazarlama İletişimi Uygulamaları 6 2 2 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Çiğdem ERSAYIN cersayin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bütünleşik Pazarlama İletişimi (BPİ) tanımlanacak ve bütünleşik kavramının açılımı yapılacak; BPİ karma elemanları açıklanacak; ana karma elemanları - Reklam, Pazarlama Halkla İlişkiler, Satış Promosyon, Kişisel Satış, Direkt Pazarlama, Ambalaj, POP, Dijital - Sosyal Medya - tanımlanacak; her birinin Pazarlama İletişimindeki yeri ve önemi açıklanacak; ulusal ve uluslararası önemli örnek vakalar üzerinden tartışılacak.
İçerik 1.Hafta: BPİ temel kavramları.
2.Hafta: BPİ karma elemanı Reklamın tanımı, önemi ve iletişimdeki yeri.
3.Hafta: Reklam için ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
4.Hafta: Pazarlama Halkla İlişkilerin tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
5.Hafta: Satış Promosyonun tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
6.Hafta: Kişisel Satışın tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
7.Hafta: Ara sınav (Vize)
8.Hafta: Direkt Pazarlamanın tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
9.Hafta: Ambalajın pazarlama iletişimindeki yeri, tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
10.Hafta: POP’un tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
11.Hafta: Dijital medyanın konvansiyonel medyadan farkı ve pazarlama iletişimine getirileri.
12.Hafta: Sosyal Medyanın tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
13.Hafta: Sosyal Medya kampanya örnekleri.
14.Hafta: Tüm karma elemanlarının genel değerlendirilmesi ve bütünleştirme çabalarının öneminin aktarılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:
- Pazarlama İletişimi karma elemanlarının neler olduğunu bilecek,
- Her bir karma elemanının tanımını yapabilecek, pazarlama iletişimi için önemini, faydalarını ve zayıf yönlerini açıklayabilecek,
- Her bir karma elemanının kampanya içerisinde nasıl kullanılması gerektiğini (örneklerle desteklenmiş) tanımlayabilecek,
- Pazarlama İletişimi karma elemanlarının bütünleştirilme çabasını ve gerekliliğini açıklayabilecek.
Öğretim Yöntemleri Literatür tarama, Vaka analizi, internet kullanımı
Kaynaklar - Clow, K., Baack, D. (2014). Integrated Advertising,Promotion, and Marketing Communications, London: Pearson.
- Pickton, D., Broderick, A. (2005). Integrated Marketing
Communications, London: Prentice Hall.
- Related internet sites
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 BPİ temel kavramları.
2 BPİ karma elemanı Reklamın tanımı, önemi ve iletişimdeki yeri.
3 Reklam için ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
4 Pazarlama Halkla İlişkilerin tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
5 Satış Promosyonun tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
6 Kişisel Satışın tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
7 Ara sınav (Vize)
8 Direkt Pazarlamanın tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu
9 Ambalajın pazarlama iletişimindeki yeri, tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
10 POP’un tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu
11 Dijital medyanın konvansiyonel medyadan farkı ve pazarlama iletişimine getirileri.
12 Sosyal Medyanın tanımı, önemi ve ulusal ve uluslararası önemli örnek/vakaların sunumu.
13 Sosyal Medya kampanya örnekleri
14 Tüm karma elemanlarının genel değerlendirilmesi ve bütünleştirme çabalarının öneminin aktarılması.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 74
Toplam İş Yükü / 25 2,96
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top