İletişim Lisans Programı

Reklamda Yaratıcılık(COM316)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM316 Reklamda Yaratıcılık 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Alican TURALI (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pazarlama ve pazarlama iletişimi ilişkilerini açıklamak. Pazarlamada yaratıcılık konusunu açıklamak. Yaratıcı fikir ve yaratıcı firmaların nasıl kalıcı markalar ortaya çıkarabildiklerini, örneklerle irdelemek. Yaratıcı beyin, yaratıcı düşünce, teknikler, kurallar üstünde durmak. Dijital devrimi vurgularken, yeni pazarlama iletişim tekniklerini anlatmak. Kitle iletişiminin yeni boyutlarını ortaya koymak, pazarlamanın 21. yüzyılda varabileceği noktaları tartışmak.
İçerik Bu derste pazarlama, yaratıcılık, reklam, dijital iletişim ile ilgili kavramlar başarılı ve güncel kampanyalar üzerinden ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
Reklam ve pazarlama ilişkilerini tarihsel gelişimi içinde kavrar. Dünya ve Türkiye’deki gelişmelerden haberdar olur. Yaratıcı düşüncenin, özellikle pazarlama iletişimi alanında nasıl etkili olabileceğini anlar. Yaratıcı düşünceyi devreye sokabilmek için beynin nasıl bir hazırlık yapması, ne tür ön yargılardan arınması konusunda fikir sahibi olur. Geleceğin giderek hızlanan ve dijitalleşen toplum ve pazarlama dünyasında; başarının yaratıcı ama aynı zamanda da uygulanabilir
fikirler bulma ve uygulama olduğunu, örneklerden hareketle kavrar. 21. yüzyılın birey, toplum, firma ve pazarlama kavramlarında yaratacağı değişikliklerin farkına varır. İleride reklamcılık mesleğini seçeceklerin kavramlara aşinalığı artar.
Öğretim Yöntemleri - Power point sunumlar
- Kampanya analizleri
Kaynaklar ‘’Basın ilanı böyle yapılır’’ Jim Aitchison , Okuyan Us yay.2005
‘’How to be more creative’ David D.Edwards, OP book 1979
‘’İconoclast’’ Gregory Berns, Harward Business Press,2008
‘’La marque post-publicitaire’’ Jean François Variot,Ed. Village 2005
‘’La publicite autrement’’ Jean-Marie Dru,Gallimard ,2007
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Pazarlama ve reklam: Markalar, teori ve tarihçe.1. elden tanıklıklar.
2 Yaratıcı brief nasıl yazılır, tüketiciyi tanımak ve anlamak, içgörüleri nasıl öğrenebiliriz.
3 Yaratıcı düşünce. Teknikler, kurallar.
4 Reklamda yaratıcılık
5 Yaratıcı hayaller ve piyasa gerçekleri
6 Bir kreatif direktör neler anlatacak?
7 Dijital dünya ve yeni mecralar
8 Dijital iletişim ve yeni parametreler
9 Tüketici dikkati ve interaksiyon
10 Etik, denetim, özdenetim
11 Reklam yoluyla marka yaratılabilir mi?
12 Başarılı kampanya örnekleri ve yaratıcılık
13 Reklam etkinliğinin ölçümlenmesi
14 Sözlü sunum teknikleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Diğer 1 60
Diğer 0 0
Toplam 4 200
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 72
Toplam İş Yükü / 25 2,88
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top