İletişim Lisans Programı

Basın Fotoğrafçılığı(COM208)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM208 Basın Fotoğrafçılığı 4 2 2 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Kayıhan GÜVEN narhanim@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, basın fotoğrafçılığının günümüzde önemini
kaybetmediğini, demokratik hayatın sürmesi için önemli bir misyon
taşıdığını göstermek, basın fotoğrafının önemini canlı tutmak ve
tanımlamaktır.
İçerik 1. Hafta: Basın fotoğraf tarihine örneklerle kısa bir bakış
2. Hafta: Bir fotoğrafı ne basın fotoğrafı yapar?
3. Hafta: Basın fotoğrafındaki ifade şekilleri
4. Hafta: Basın fotoğrafında meslek etiği
5. Hafta: Uygulamaya geçiş, dijital fotoğrafa ilişkin soruların
hatırlatılması ve yanıtları, “Annie Leibovitz at Work”
6. Hafta: Ara Sınav
7. Hafta: “İki Kıta İki Yaka Boğaziçi” Fotoğaf Projesinin
takdimi ve 2011 sergi gösterimi
8. Hafta: Projede yer alacak öğrencilerin görev tanımları ve
2012 için beklentiler
9. Hafta: Bir ustanın davet edilerek projeyi değerlendirmesi
10. Hafta: Bir başka usta ile tanışarak proje için fikir
alışverişinde bulunma
11. Hafta: Türk basın fotoğrafında önemli bir usta Ara
Güler’in “Foto Muhabiri Ara Güler” Kitabı (Nezih Tavlaş)
çerçevesinde tanıtılması
12. Hafta: Roland Barthes’ın “Camera Lucida” kitabının ele
alınması
13. Hafta: “National Geographic’i Doğru Okumak” kitabının
eleştirilmesi
14. Hafta: Yıl sonu değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Basın fotoğrafının toplumsal yaşamdaki değişime nasıl
tanıklık ettiğini öğrenir.
- Alanın usta isimlerinin çektiği fotoğrafları görür.
- Basın fotoğrafının önemli ustaları ile tanışarak mesleğin
zorluklarını öğrenir.
- Ders sonunda belgesel tadı olan “İki Kıta İki Yaka Boğaziçi”
projesi için fotoğraf çekerek öğrendiklerinin uygulamasını
yapar.
Öğretim Yöntemleri Öğrenciler bir dönem boyunca, basın fotoğrafçılığının ilkelerini ve etik değerlerini öğrenirken; bu bilgileri foto-röportaj alanında ürettikleri proje uygulamaları ile pratiğe dökeceklerdir.
Kaynaklar Gisele Freund, “Fotoğraf ve Toplum”, İstanbul 2007
Pierre-Jean Amar, “Basın Fotoğrafçılığı”, İstanbul 2009
Beifuss, Blume/Rauch; “Bildjournalismus”, München 1984
“Annie Leibovitz at Work”, Deutsche Ausgabe, 2008
“National Geographic’i Doğru Okumak”, Catherine A. Lutz-Jane L.
Collins, The University of Chicago 2004
Roland Barthes, “Camera Lucida”, Mart 1996
August Sander, Köln 1997
“Foto Muhabiri Ara Güler”, Nezih Tavlaş, İstanbul 2009
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. Hafta: Basın fotoğraf tarihine örneklerle kısa bir bakış
2 2. Hafta: Bir fotoğrafı ne basın fotoğrafı yapar?
3 3. Hafta: Basın fotoğrafındaki ifade şekilleri
4 4. Hafta: Basın fotoğrafında meslek etiği
5 5. Hafta: Uygulamaya geçiş, dijital fotoğrafa ilişkin soruların
6 6. Hafta: Ara Sınav
7 7. Hafta: “İki Kıta İki Yaka Boğaziçi” Fotoğaf Projesinin takdimi ve 2011 sergi gösterimi
8 8. Hafta: Projede yer alacak öğrencilerin görev tanımları ve 2013 için beklentiler
9 9. Hafta: Bir ustanın davet edilerek projeyi değerlendirmesi
10 10. Hafta: Bir başka usta ile tanışarak proje için fikir alışverişinde bulunma
11 11. Hafta: Türk basın fotoğrafında önemli bir usta Ara Güler’in “Foto Muhabiri Ara Güler” Kitabı (Nezih Tavlaş) çerçevesinde tanıtılması
12 12. Hafta: Roland Barthes’ın “Camera Lucida” kitabının ele alınması
13 13. Hafta: “National Geographic’i Doğru Okumak” kitabının eleştirilmesi
14 14. Hafta: Yıl sonu değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 50
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 1 50
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 67
Toplam İş Yükü / 25 2,68
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top