İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dijital Müşteri Deneyimi II(RPS 596)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPS 596 Dijital Müşteri Deneyimi II 2 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Kerem RIZVANOĞLU krizvanoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında öğrencilere, “Dijital Müşteri Deneyimi” dersinde işlenen teorik arka plana atıfta bulunarak bir ‘Etkileşimli Medya Ortamı’nı müşteri deneyimi merkezli olarak projelendirecek bilgi ve beceriyi kazandırmak hedeflenmektedir. Ders kapsamında, öğrencinin önerdiği özgün bir etkileşimli medya ortamı, ders yürütücüsünün gözetiminde planlama-projelendirme ve tasarım aşamalarını kapsayacak şekilde geliştirilecektir. Öğrenciler kullanıcı deneyimi merkezli ürün tasarım ve geliştirme süreçlerinde kullanılan teknikleri öğrenecek, seçilen bazı temel teknikleri de bizzat deneyimleyeceklerdir.
İçerik Yarıyıl sonunda öğrenciler bir etkileşimli medya ortamı geliştirme sürecini kullanıcı deneyimi merkezli olarak tüm yönleriyle kavrayarak bu kapsamda bir projeyi yönetebilecek bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.
1. Hafta: Etkileşimli Medya Tasarımına Giriş: Kavramlar, Sınırlar, Olanaklar

2. Hafta: Kullanıcı Deneyimi Merkezli Tasarım ve Geliştirme Süreci: Teknikler (27.02.2013)

3. Hafta: Projenin Saptanması: Amaç ve Hedefler, Strateji

4. Hafta: Persona

5. Hafta: Kullanıcı Yolculuğu ve Hikayesi

6. Hafta: Bilgi Mimarisi _ Content Map

7. Hafta: Genel Değerlendirme

8. Hafta: Vize

9. Hafta: Arayüz Tasarımı: Kağıt Prototip

10. Hafta: Arayüz Tasarımı: Dijital (Tel / Wireframe) Prototip

11. Hafta: Arayüz Tasarımı: Dijital (Tel / Wireframe) Prototip

12. Hafta: Arayüz Tasarımı: Mock-Up

13. Hafta: Arayüz Tasarımı: Mock-Up

14. Hafta: Genel Değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Yarıyıl sonunda öğrenciler bir etkileşimli medya ortamı geliştirme sürecini kullanıcı deneyimi merkezli olarak tüm yönleriyle kavrayarak bu kapsamda bir projeyi yönetebilecek bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.
Öğretim Yöntemleri Aktarım ve Studyo Çalışması
Kaynaklar ? Knemeyer, D. and Svoboda,E., 2008 User Experience _ UX, www.interaction.gov.trhttp://www.interaction.gov.tr
? User Experience White Paper, Bringing clarity to the concept of user experience, Result from Dagstuhl Seminar on Demarcating User Experience, September 15-18, 2010
? Andersen, S., P. 2008, Fundamentals of Experience Design, www.poetpainter.comhttp://www.poetpainter.com
? Morville, P., 2004, User Experience Design, www.semanticstudios.comhttp://www.semanticstudios.com
? Nyman, N., 2008, User Experience
? Raabe,P., 2010, User-Centered Design, www.paznow.comhttp://www.paznow.com
? Revang, M., 2007, User Experience Design Project
? Brown, T., 2008, Design Thinking, Harward Business Review
? Reichenstein, O., 2009, The Spectrum of User Experience, iA, www.informationarchitects.jphttp://www.informationarchitects.jp
? Marsh, N., 2011, Service Design is Dead. The New Product is Alive, www.choose nick.com
? Nielsen, J., 2006, Corporate Usability Maturity: Stages 1–4, www.alertbox.com.
? Nielsen, J., 2006, Corporate Usability Maturity: Stages 5–8, www.alertbox.com.
? www.usabilitycounts.com, 2012
? UX Professionalism: Building Tomorrows’ Digital Cathedrals, 2012
? Jeff Gothelf, Lean UX: Getting Out Of The Deliverables Business, 2011, http://uxdesign.smashingmagazine.com/2011/03/07/lean-ux-getting-out-of-the-deliverables-business/http://uxdesign.smashingmagazine.com/2011/03/07/lean-ux-getting-out-of-the-deliverables-business/
? Wreblovski, L., 2011, An Event Apart: Persuasive Design, www.lukew.comhttp://www.lukew.com
? Høgenhaug, P. S., 2012, Gamification and UX: Where Users Win or Lose, Smashing Magazine.
? Wreblovski, L., 2012, Luke Wreblovski, Evolving E-Commerce Checkout.
? The New Multi-Screen World: Understanding Cross-Platform Consumer Behavior, /Ipsos/Sterling, 2012.
? Bustos, L., 2012, Maximizing Conversion with Checkout Optimization.
? Holst, C., 2012, The State Of E-Commerce Checkout Design, Smashing Magazine
? Frost, B., 2012, For a Future Friendly Web.
? Attrill, R., 2012, Mobile Last: Considering the Mobile Experience When It’s Too Late for “Mobile First”, Mobile East.
? Budd, A., 2012, UX Professionalism: Building Tomorrows Digital Cathedrals.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tartışma
2 Tartışma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tartışma
2 Tartışma
3 Projenin Saptanması: Amaç ve Hedefler, Strateji
4 Persona
5 Kullanıcı Yolculuğu ve Hikayesi
6 Bilgi Mimarisi
7 Genel Değerlendirme
8 Vize
9 Arayüz Tasarımı: Kağıt Prototip
10 Arayüz Tasarımı: Dijital (Tel / Wireframe) Prototip
11 Arayüz Tasarımı: Dijital (Tel / Wireframe) Prototip
12 Arayüz Tasarımı: Mock-Up
13 Arayüz Tasarımı: Mock-Up
14 Genel Değerlendirme
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 4 100
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Dijital platformlarda etkili iletişim stratejileri üretmek ve yönetmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olur. X
2 Enformasyon toplumu temel dinamiklerine ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve yorumlar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar, değerlendirir, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir. X
4 İletişim ve Bilgi teknolojileri alanlarındaki gelişmeleri, yenilikleri bilir ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlar, değerlendirir. X
5 Sosyal Bilimlerde araştırma, değerlendirme ve sunum teknikleri bilir ve kullanır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 12 4 48
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 6 6
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 152
Toplam İş Yükü / 25 6,08
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top