Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Muvazaa ve Tasarrufun İptali Davaları(EHYL-346)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EHYL-346 Muvazaa ve Tasarrufun İptali Davaları 2 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Güray ERDÖNMEZ gerdonmez@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Muvazaa ve tasarrufun iptali davaları arasındaki farkların kavranarak uygulamada karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması
İçerik Muvazaa kavramı
Muvazaanın türleri
Muvazaanın borçlar hukuku bakımından etkisi
Muvazaanın miras hukuku bakımından etkisi
Tasarrufun iptali davasının konusu
Tasarrufun iptali davasına konu olan ivazlı tasarruflar
Tasarrufun iptali davasına konu olan ivazsız tasarruflar
Zarar verme kastından dolayı iptale tâbi tasarruflar
Muvazaa ile tasarrufun iptali davası arasındaki ilişki
Tasarrufun iptali davasında yetkili ve görevli mahkeme- dava açma süresi
Tasarrufun iptali davasının tarafları
Tasarrufun iptali davasında yargılama usûlü
Tasarrufun iptali davasının icra hukuku bakımından sonuçları
Tasarrufun iptali davasının iflâs hukuku bakımından sonuçları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin amacı kısmında belirtilen hususların öğrenci tarafından kavranması ve muvazaa ve tasarrufun iptali davalarının borçlar hukuku, miras hukuku ve icra-iflâs hukuku bakımından kapsamının anlaşılmasıdır.
Öğretim Yöntemleri Sözlü
Kaynaklar Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Meral Sungurtekin Özkan/ Muhammet Özekes, İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 4. Bası, İstanbul 2017.
Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Bası, Ankara 2013.
Güray Erdönmez, Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali, İstanbul 2017.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Muvazaa kavramı
2 Muvazaanın türleri
3 Muvazaanın borçlar hukuku bakımından etkisi
4 Muvazaanın miras hukuku bakımından etkisi
5 Tasarrufun iptali davasının konusu
6 Tasarrufun iptali davasına konu olan ivazlı tasarruflar
7 Tasarrufun iptali davasına konu olan ivazsız tasarruflar
8 Zarar verme kastından dolayı iptale tâbi tasarruflar
9 Muvazaa ile tasarrufun iptali davası arasındaki ilişki
10 Tasarrufun iptali davasında yetkili ve görevli mahkeme- dava açma süresi
11 Tasarrufun iptali davasının tarafları
12 Tasarrufun iptali davasında yargılama usûlü
13 Tasarrufun iptali davasının icra hukuku bakımından sonuçları
14 Tasarrufun iptali davasının iflâs hukuku bakımından sonuçları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 1 0
Diğer 0 0
Toplam 1 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Ekonomi hukuku alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 Ekonomi hukuku alanındaki teknik hukuk bilgisini sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 Ekonomi hukuku alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 1 14
Sunum 14 1 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 14 1 14
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 1 6 6
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 140
Toplam İş Yükü / 25 5,60
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top