Matematik Lisans Programı

Veri Bilimi Uygulamaları(MAT425)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
MAT425 Veri Bilimi Uygulamaları 8 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşegül ULUS aulus@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı veriden bilgi üretmek üzere kullanılabilecek matematiksel araçlar ve uygulamalara giriş yapmaktır. Veriyi tanımlamaya yarayacak temel istatistiksel kavramları vaka analizleri üzerinden incelemektir.
İçerik Veri Bilimi: Teknolojiler, matematiksel araçlar ve teknolojiler. Veriyi tanımlamaya yarayacak temel istatistiksel kavramlar. Örneklem ve ölçüm. Örneklemden yola çıkılarak tüme dair hesaplar. Çıkarımsal istatistik. Gözetimli öğrenme. Regresyon analizi. Gözetimsiz öğrenme. İş hayatından gerçek veri bilimi uygulamaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları Veri biliminin temel kavram ve yöntemlerini anlamak ve uygulamalarını görüp çözüm üretme becerisi kazanmak. Veri biliminin temel yöntem ve uygulamalarını anlama becerisi kazanmak.
Öğretim Yöntemleri Ders, vaka analizli veri uygulamaları ve alıştırmaları
Kaynaklar Foundations of Data Science: Avrim Blum, John Hopcroft, and Ravindran Kannan

An Introduction to Statical Learning with Applications: Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie and Robert Tibshirani
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Veri Bilimine Giriş
2 İstatistiki Metodolojiye Giriş
3 Örneklem ve Ölçüm. Veriyi tablo ve grafiklerle tanımlama
4 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları, Vaka analizi I-Bahis Siteleri
5 Verinin merkezi, değişkenliği, pozisyon ölçümü
6 İstatistiki Çıkarım : Tahmin ve Korelasyon Analizi
7 Ara sınav
8 Veri Bilimi Bilgisayar Teknolojileri Tanıtımı, Vaka analizi II-Tıp ve Biyoloji
9 Vaka analizi III-Bankacılıkta Yapay Zeka Çözümleri
10 Regresyon Yöntemleri
11 Vaka analizi IV-Bankacılıkta Veri tabanı Oluşum Süreci
12 Vaka analizi V: Bankacılık sektörü bazlı veri modellerinin değerlendirilmesi
13 Vaka analizi VI: Sigortacılık alanında veri analizi: bir motor insurance / house insurance tarifesinin nasıl hazırlandığı ve SAS uygulamaları
14 Vaka analizi VII: 50 soruda Yapay Zeka
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir; X
2 Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır; X
3 Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir; X
4 Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir; X
5 Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir; X
6 ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümünün anlaşılması için stratejiler geliştirmiştir​; X
7 Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir; X
8 Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarının tarihi evriminin farkındadır; X
9 Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir; X
10 Yabancı bir ülkede okumak ve çalışmaya yetecek seviyede fransızcaya ve başka bir yabancı dile hakimdir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 2 28 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 5 5
Sunum 1 2 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 7 7
Seminer 7 2 14
Toplam İş Yükü 88
Toplam İş Yükü / 25 3,52
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top