Sosyoloji Lisans Programı

Foucault Düşüncesinin Sosyolojik Kullanımları(SOC479)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC479 Foucault Düşüncesinin Sosyolojik Kullanımları 8 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nazlı ÖKTEN GÜLSOY nokten@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Michel Foucault’nun eserleri felsefeden tarihe, toplum teorilerinden toplumsal cinsiyete dek uzanan birçok alanda önemli bir etki ve kalıcı bir iz bırakmıştır. Bu ders, onun çalışmalarına, özellikle de hakikat, iktidar ve özneleşme kavramları üzerinde durarak sosyolojik bir bakış açısı getirmeyi hedeflemektedir.
İçerik Bu ders benlik teknolojileriyle bedeni siyasi bahislerin merkezine yerleştiren yeni iktidar biçimlerinin ilişkisinin izini sürmeyi de amaçlamaktadır. Ders, Foucault’nun modernlik eleştirisine katkısının incelenmesiyle son bulacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Michel Foucault teoriyi bir « alet kutusu » olarak tanımlar. Öğrencilerin bu derste Foucault düşüncesinin alet kutusunu sosyolojide nasıl kullanılabileceğini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Öğretim Yöntemleri Ders sırasında kullanılan ppt sunumlarının yanısıra belgesel gösterimlerinden faydalanılacaktır: The Chomsky-Foucault Debate: On Human Nature.Michel Foucault par lui-meme (2003)P. Calderon, "Les mots et les choses" Lectures pour tous - 15/06/1966 -
Kaynaklar Par Michel Foucault :
L'histoire de la folie (1961)
Naissance de la clinique (1963)
Les mots et les choses (1966)
L'Archéologie du savoir (1969).
Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975
L’Histoire de la sexualité 1. Tome Volonté de Savoir (1976)
Naissance de la biopolitique, 2004

R. Lenoir, «Famille et sexualité chez Michel Foucault, S. & R., n° 22, oct. 2006.
Jean-Yves GRENIER et André ORLÉAN,Michel Foucault, l’économie politique et le libéralisme, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2007/5
Thomas Lemke, Foucault, Governmentality, and Critique, RETHINKING MARXISM Volume 14, Number 3 (Fall 2002
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Genel giriş ve tanıtım
2 Toplumsal deneyim olarak delilik
3 Kelimeler ve şeyler : aklın soykütüğü
4 Hastanın tarihsel bir özne olarak kuruluşu
5 Bilginin arkeolojisi
6 Bedenlerin cezalandırılmasından ruhların gözetimine
7 Cinselliğin bir bilgi nesnesi haline gelişi
8 Arasınav
9 Belgesel gösterimi
10 Aile ve birey
11 Bio-iktidarın doğuşu
12 Foucault vs. Habermas
13 Foucault’yu entellektüel sahneye yerleştirmek
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir.
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. X
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir.
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir.
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir.
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir.
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir.
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 112
Toplam İş Yükü / 25 4,48
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top