İletişim Lisans Programı

Film Projesi Geliştirme Atölyesi(COM433)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM433 Film Projesi Geliştirme Atölyesi 7 2 2 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ece VİTRİNEL evitrinel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, farklı türde film projeleri geliştirme sürecine ilişkin
temel bilgilerin ve örneklerin verilmesi ve bu bilgilerin ışığında,
proje oluşturma, sunma, bütçelendirme, kaynak arama alanlarında
uygulama çalışmalarının yapılmasıdır.
İçerik 1. Hafta: Film projesi türleri
2. Hafta: Tanımlama ve bütçeleme ölçütleri
3. Hafta: Hedefler ve stratejik planlama
4. Hafta: Sunum biçimleri ve bütçeleme örnekleme
5. Hafta: Yapımcı özellikleri ve iletişim biçimleri
6. Hafta: Ortak yapımların özellikleri
7. Hafta: Destek arama süreci: ulusal kamu destekleri
8. Hafta: TC Kültür Bakanlığı başvuruları: örnek olay
incelemeleri
9. Hafta: TC Kültür Bakanlığı başvuruları: uygulama
10. Hafta: Destek arama süreci: bölgesel kamu destekleri
11. Hafta: Eurimages başvuruları: örnek olay incelemeleri
12. Hafta: Eurimages başvuruları: uygulama
13. Hafta: Diğer kamu destekleri: yurtdışı, bölgesel, çokuluslu
destek olanakları
14. Hafta: Özel sektör destekleri: sponsorluk, televizyon
önalımları, vb. örnekler
Dersin Öğrenme Çıktıları - Film projesi geliştirme modellerini tanır.
- Bu alanda hedef belirler ve stratejik planlama yapar.
- Ulusal ve uluslararası düzlemde yapımcı, ortak yapımcı
bulma ve farklı destek mercilerine başvurma koşul ve
biçimlerini bilir.
- Bir film projesini oluşturur, geliştirir ve yapımcı, kaynak,
destek bulma yönünde tüm girişimlerde bulunur.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı konferans
Kaynaklar CNC , Coll.Dixit, Eyrolles, Paris, 2006
Robert Edgar HUNT, Réalisation de films, Pyramyd, Paris, 2008
Jane BARNWELL, Les fondamentaux de la réalisation de films,
Pyramyd, Paris, 2010
Elliott GRAVE, 130 exercices pour réussir son premier film,
Eyrolles, Paris, 2010
J.-P. FOUGEA,- P.ROGARD, Les aides au financement, Dixit, Paris,
2009
Olivier AMIEL, Le financement public du cinéma dans l’Union
Européenne, LGDJ, 2008
Ph.LAURIER, Producteur du cinéma : un métier, Chiron, 2005
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Film projesi türleri
2 Tanımlama ve bütçeleme ölçütleri
3 Hedefler ve stratejik planlama
4 Sunum biçimleri ve bütçeleme örnekleme
5 Yapımcı özellikleri ve iletişim biçimleri
6 Ortak yapımların özellikleri
7 Destek arama süreci: ulusal kamu destekleri
8 TC Kültür Bakanlığı başvuruları: örnek olay incelemeleri
9 TC Kültür Bakanlığı başvuruları: uygulama
10 Destek arama süreci: bölgesel kamu destekleri
11 Eurimages başvuruları: örnek olay incelemeleri
12 Eurimages başvuruları: uygulama
13 Diğer kamu destekleri: yurtdışı, bölgesel, çokuluslu destek olanakları
14 : Özel sektör destekleri: sponsorluk, televizyon önalımları, vb. örnekler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
9 TC Kültür Bakanlığı başvuruları: uygulama
12 Eurimages başvuruları: uygulama
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 9 9
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top