İletişim Lisans Programı

Film Çözümlemeleri(CTV403)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV403 Film Çözümlemeleri 7 3 3 3 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe TOY PAR atoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı farklı mecralara ve izleyici kitlelerine yönelik olarak, farklı amaçlarla yapılmış filmlerin çözümlenme biçimlerine ilişkin bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır.
İçerik 1. hafta: Görüntü çözümlemeleri: genel yaklaşımlar, biçimler
2. hafta: Film kuramlarından film çözümlemelerine
3. hafta: Çözümleme teknikleri ve araçları
4. hafta: Bir metin olarak film: yapısal ve estetik yaklaşımlar
5. hafta: Bir anlatı olarak film: tematik yaklaşımlar
6. hafta: İçerik, söylem çözümlemesi
7. hafta: Anlatısal (naratolojik) çözümleme
8. hafta: Metinlerarasılık ve film çözümlemeleri
9. hafta: Psikanalitik ve feminist çözümlemeler
10. hafta:Tarihsel çözümlemeler
11. hafta: Sosyolojik çözümlemeler
12. hafta: Farklı film biçimlerinin çözümlenmesi: televizyon dizileri
13. hafta: Farklı film biçimlerinin çözümlenmesi: reklam filmleri
14. hafta: Farklı film biçimlerinin çözümlenmesi: kısa filmler ve belgeseller
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Sinema, televizyon ve reklam alanında her tür filmi çözümler

1.1. Film çözümlemelerine ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir
1.2. Film çözümleme tekniklerini tanır
1.3. Film çözümleme araçlarını kullanma becerisine sahiptir

2. Sinema ve televizyon alanında metin çözümleme yönteminin uygulanacağı bilimsel araştırmalar yapar
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar AUMONT Jacques, MARIE Michel, Analyse des Films, Armand Colin Cinéma, (2è éd.), Paris, 2006
VANOYE Francis, GOLIOT-LETE Anne, Précis d’analyse filmique, Nathan Université, Paris, 1992
AUMONT Jacques, Les théories des cinéastes, Armand Colin Cinéma, Paris, 2005
JOLY Martine, Introduction à l’analyse de l’image, Armand Colin, 128 image, Paris, 2005
GARDIES André, Le récit filmique, Hachette Supérieur, Coll. Contours Littéraires, Paris, 1993
NACACHE Jacques (sous la dir.de), L’Analyse de films en question, Lharmattan, Paris, 2006
AARON Michele, Specatorship. The Power of Looking on, Wallflower, NY and London, coll. Short Cuts, 2007
JULLIER Laurent, MARIE Michel, Lire les Images de cinéma, Larousse, Paris, 2007
ADANIR Oğuz, Kültür, Politika ve Sinema, + 1 Kitap, İstanbul, 2006
Laurent GERVEREAU, Voir, comprendre, analyser les images, La Découverte, Guides Repères, Paris, 2000
FISKE John, , Popüler Kültürü Anlamak, Ark Yayınları, Ankara, 1999
MUTLU Erol, Televizyonu Anlamak, Ark Yayınları, Ankara, 1995
ROMANET Ignacio, Propagandes silencieuses, Gallimard, Folio Actuel, Paris, 2004
PARSA Seyide (ed.), Film Çözümlemeleri, EÜ Yay., İzmir, 2009
BAKIR Burak, Sinema ve Psikanaliz, Hayalet Kitap. Sinema ve Eleştiri, İstanbul, 2008
GENÇÖZ Faruk, PSİnema, HYB Yayıncılık, Ankara, 2007
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Görüntü çözümlemeleri: genel yaklaşımlar, biçimler
2 Film kuramlarından film çözümlemelerine
3 Çözümleme teknikleri ve araçları
4 Bir metin olarak film: yapısal ve estetik yaklaşımlar
5 Bir anlatı olarak film: tematik yaklaşımlar
6 İçerik, söylem çözümlemesi
7 Anlatısal (naratolojik) çözümleme
8 Metinlerarasılık ve film çözümlemeleri
9 Psikanalitik ve feminist çözümlemeler
10 Tarihsel çözümlemeler
11 Sosyolojik çözümlemeler
12 Farklı film biçimlerinin çözümlenmesi: televizyon dizileri
13 Farklı film biçimlerinin çözümlenmesi: reklam filmleri
14 Farklı film biçimlerinin çözümlenmesi: kısa filmler ve belgeseller
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü / 25 5,52
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top