İletişim Lisans Programı

Halkla İlişkiler Kampanyaları Tasarımı(RPP401)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP401 Halkla İlişkiler Kampanyaları Tasarımı 7 3 3 3 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Gaye Aslı SANCAR DEMREN asancar@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, bir halkla ilişkiler kampanyasının araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını tasarlanmasını tüm detayları ile uygulanmaya konulmasını amaçlamaktadır.

Bu derste öğrenciler bir halkla ilişkiler kampanyası tasarlayarak hayata geçireceklerdir.
İçerik Stratejik iletişimde kampanya tasarımı süreci
Araştırma / Planlama / Uygulama / Değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders sonunda öğrenci;
- Bir halkla ilişkiler kampanyasını tüm etapları ile tasarlar.
- Bir halkla ilişkiler kampanyası için veri toplar, verileri değerlendir.
- Bir halkla ilişkiler kampanyasını yürütebilir.
- Bir halka ilişkiler kampanyasının çıktılarını değerlendirebilir.
- Bir halkla ilişkiler kampanyasının sunumunu gerçekleştirebilir.
Öğretim Yöntemleri Sunum
Uygulamalı kampanya tasarımı
Öğrenci sunumları
Kaynaklar Ders notları.

BOBBITT Randy ve SULLIVAN Ruth, Developing the Public Relations Campaigns: A Team-Based Approach, Boston: Pearson Education, 2004.

ÇINARLI İnci, Stratejik İletişim Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları, 2009.

GREGORY Anne, Planning and Managing Public Relations Campaigns, 2nd. ed., London: Kogan Page Ltd., 2000.

HENDRIX Jerry A. ve HAYES Darrell C., Public Relations Cases, 7th. Edition, California: Thomson Wadsworth, 2007.

KENDALL Robert, Public Relations Campaign Strategies, 2nd. ed., NY: Addison Wesley Educational Publishers, 1996.

MATERA Fran R. ve ARTIGUE Ray J., Public Relations Campaigns and Techniques, MA: Allyn and Bacon, 2000.

MOREL Philippe, Les RP au Cas par Cas: Les Relations Publiques au Service des Relations Presse, Paris: Vuibert, 2002.

OLIVER Sandra, Public Relations Strategy, London: Kogan Page Ltd., 2001.

SMITH Ronald D., Strategic Planning for Public Relations, 2nd. ed., New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004.

WATSON Tom ve NOBLE Paul, Evaluating Public Relations: A Best Practice Guide to Public Relations Planning, Research and Evaluation, London: Kogan Page, 2005.

YAYINOĞLU ERASLAN Pınar, Halkla İlişkilerde Araştırma, İstanbul: Birsen Yayınları, 2005.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Stratejik iletişim yönetimi ve kampanya tasarımı / Stratejik iletişimde kampanya tasarım süreci: dokuz adım
2 Araştırma (durum analizi, benchmarking, kriz ve risk durumları…): Birincil ve ikincil araştırma / PEST ve SWOT analizleri / Hedef kitlelerin analizi
3 Planlama: Amaç ve hedeflerin belirlenmesi / Strateji (proaktif ve reaktif stratejiler) ve taktiklerin belirlenmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Uygulama: Zaman çizelgelerinin oluşturulması / Bütçelendirme
2 Değerlendirme yöntemleri ve çıktıların değerlendirilmesi
3 Stratejik halkla ilişkiler kampanya tasarımı örnekleri
4 Vize sınavı
5 Basın ile ilişkiler
6 Kampanyaların ön değerlendirmesi
7 Sunum I (Power Point’de 45 dakikalık bir sunum şeklinde hazırlanarak sınıfta sunulacak, ayrıca yazılı çıktıları final sınavında teslim edilecektir)
8 Sunum II
9 Sunum III
10 Sunum IV
11 Sunum V
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 7 5 35
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 14 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 7 7
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 112
Toplam İş Yükü / 25 4,48
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top