İletişim Lisans Programı

Dijital Medya ve Toplum(JOU407)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU407 Dijital Medya ve Toplum 7 2 0 2 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tolga ÇEVİKEL tcevikel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, dijital teknoloji ve internetle birlikte, farklı medya sektörlerinde ve toplumsal hayatın farklı alanlarında yaşanan değişime dair geliştirilmiş kavramsallaştırmaları ve güncel kuramsal yaklaşımları ele alıp tartışmayı amaçlamaktadır.
İçerik Bkz. Konu Başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
- teknolojideki güncel gelişmelerin medya sektöründeki etkilerinin yanı sıra daha geniş toplumsal ve ekonomik etkileri ve sonuçlarıyla ilgili literatürdeki tartışmalara vakıf olur,
- dijitalleşme ve çevrimiçi dağıtımla birlikte, başta yayıncılık, film ve müzik olmak üzere farklı kültür endüstrilerinde yaşanan değişimi kavrar, yeni trendlerden haberdar olur,
- büyük çevrimiçi topluluklar tarafından hayata geçirilen Wikipedia, Linux vb. başarılı projelerin dayandığı temel ilkeleri ve işleyişini bilir, bu projeler üzerinden kitlesel ve açık işbirliğinin gücü ve potansiyeli hakkında bir kavrayış geliştirir.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma, öğrenci sunumları
Kaynaklar Kitaplar
Chris Anderson (2008). Uzun Kuyruk. İstanbul: Optimist.
Yochai Benkler (2012). Penguen ve Leviathan. İstanbul: Optimist.
Jeff Howe (2010). Crowdsourcing. İstanbul: Optimist.
Clay Shirky (2010). Herkes Örgüt. İstanbul: Optimist.

TED Konferansları (www.ted.com)
Chris Anderson: Technology's long tail
Yochai Benkler: The new open-source economics
Howard Rheingold: The new power of collaboration
Barry Schwartz: The paradox of choice
Clay Shirky: How social media can make history
Clay Shirky: Institutions vs. collaboration
Clay Shirky: How cognitive surplus will change the world
James Surowiecki: The power and the danger of online crowds
Luis von Ahn: Massive-scale online collaboration
Jimmy Wales: The birth of Wikipedia
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanışma ve dersin tanıtımı
2 Dijitalleşme, Moore yasası, dijital “bedava”
3 Amatörün yükselişi, kitlesel amatörleşme
4 Uzun kuyruk kuramı
5 Süperstar ekonomisi
6 Tercih paradoksu
7 Dijital yayıncılık, film ve müzik endüstrileri
8 Vize
9 Kitle kaynak (crowdsourcing)
10 Kitle kaynak (crowdsourcing)
11 Açık ve kitlesel çevrimiçi işbirliği
12 Örnek olay incelemesi: Wikipedia
13 Örnek olay incelemesi: Özgür/açık kaynak yazılım hareketi ve Linux
14 Kitlelerin bilgeliği ve kolektif zeka
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 50
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 8 16
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 116
Toplam İş Yükü / 25 4,64
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top