İletişim Lisans Programı

Dijital Medya ve Toplum(JOU407)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU407 Dijital Medya ve Toplum 7 2 0 2 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tolga ÇEVİKEL tcevikel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, dijital teknoloji ve internetle birlikte, farklı medya sektörlerinde ve toplumsal hayatın farklı alanlarında yaşanan değişime dair geliştirilmiş kavramsallaştırmaları ve güncel kuramsal yaklaşımları ele alıp tartışmayı amaçlamaktadır.
İçerik Bkz. Konu Başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
- teknolojideki güncel gelişmelerin medya sektöründeki etkilerinin yanı sıra daha geniş toplumsal ve ekonomik etkileri ve sonuçlarıyla ilgili literatürdeki tartışmalara vakıf olur,
- dijitalleşme ve çevrimiçi dağıtımla birlikte, başta yayıncılık, film ve müzik olmak üzere farklı kültür endüstrilerinde yaşanan değişimi kavrar, yeni trendlerden haberdar olur,
- büyük çevrimiçi topluluklar tarafından hayata geçirilen Wikipedia, Linux vb. başarılı projelerin dayandığı temel ilkeleri ve işleyişini bilir, bu projeler üzerinden kitlesel ve açık işbirliğinin gücü ve potansiyeli hakkında bir kavrayış geliştirir.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma, öğrenci sunumları
Kaynaklar Kitaplar
Chris Anderson (2008). Uzun Kuyruk. İstanbul: Optimist.
Yochai Benkler (2012). Penguen ve Leviathan. İstanbul: Optimist.
Jeff Howe (2010). Crowdsourcing. İstanbul: Optimist.
Clay Shirky (2010). Herkes Örgüt. İstanbul: Optimist.

TED Konferansları (www.ted.com)
Chris Anderson: Technology's long tail
Yochai Benkler: The new open-source economics
Howard Rheingold: The new power of collaboration
Barry Schwartz: The paradox of choice
Clay Shirky: How social media can make history
Clay Shirky: Institutions vs. collaboration
Clay Shirky: How cognitive surplus will change the world
James Surowiecki: The power and the danger of online crowds
Luis von Ahn: Massive-scale online collaboration
Jimmy Wales: The birth of Wikipedia
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanışma ve dersin tanıtımı
2 Dijitalleşme, Moore yasası, dijital “bedava”
3 Amatörün yükselişi, kitlesel amatörleşme
4 Uzun kuyruk kuramı
5 Süperstar ekonomisi
6 Tercih paradoksu
7 Dijital yayıncılık, film ve müzik endüstrileri
8 Vize
9 Kitle kaynak (crowdsourcing)
10 Kitle kaynak (crowdsourcing)
11 Açık ve kitlesel çevrimiçi işbirliği
12 Örnek olay incelemesi: Wikipedia
13 Örnek olay incelemesi: Özgür/açık kaynak yazılım hareketi ve Linux
14 Kitlelerin bilgeliği ve kolektif zeka
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 50
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 8 2 16
Ödevler 2 6 12
Sunum 2 4 8
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 70
Toplam İş Yükü / 25 2,80
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top