İletişim Lisans Programı

İletişim Etiği(COM431)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM431 İletişim Etiği 7 2 2 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tolga ÇEVİKEL tcevikel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, sağlam argümantasyonlar temelinde iletişim kurabilmeleri amacıyla öğrencilere temel iletişim ve müzakere etiği kavramlarını aktarmayı hedefler.
İçerik 1. HAFTA: Temel kavramlara giriş
« Éthique ou morale ? » Jacques Lagarrigue, Guy Lebe
Éthique, morale et déontologie - Alexandre Jaunait
2. HAFTA: Kant’ın felsefe anlayışı
L’impératif catégorique : des énoncés à l’énonciation - Robert Theis
3. HAFTA: Yararcılık
Sur le panoptisme de Jeremy Bentham - Guillaume Tusseau /
Démocratie représentative et bureaucratie démocratique: Mill et Bentham - Malik Bozzo-Rey
4. HAFTA: İletişim etiği
Éthique de la communication - Distinguer ce qu’on a en commun et partager ce que l’on est d’unique pour une communication féconde - Gilles Le Cardinal / L'éthique de la communication : une politique des droits démocratiques ? – Philippe Chanial
5. HAFTA: Müzakere etiği
De l’expérience éthique a une éthique de la discussion - Paul Ladrière
6. HAFTA: RESMİ TATİL
7. HAFTA: VİZE
8. HAFTA: Müzakere etiği
Ethique de la discussion chez Habermas / Habermas, éthique de la discussion
9. HAFTA: Müzakere etiği
Habermas et le sujet de la discussion – Laurent Jaffro / Habermas et la question de la vérité - Luc Langlois
10. HAFTA: Müzakere etiği
Les deux faces du sens commun – Valentina Gueorguieva / Le raisonnement / Agir communicationnel et dynamique démocratique - Yves Sintomer
11. HAFTA: Kamusal alan
Les trois dimensions de l’espace public - Eric Dacheux
"L'espace public", 30 ans après - Jürgen Habermas
12. HAFTA: Kamusal alan
L'espace public: concept fondateur de la communication - Marc Lits
L'espace public et les médias / Une nouvelle ère? Peter Dahlgren
13. HAFTA: Kamusal alan
L'espace public contemporain. Approche info-communicationnelle. – Bernard Miege
14. HAFTA: Örnek makaleler
Information et espace public / La presse périodique en France au XVIIe siecle – Stéphane Haffemayer / L’agir communicationnel face au travail professionnel – Philippe Zarifian
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci bir tartışmayı değerlendirme, fikirlerini argümante edebilme, toplumsal konular hakkında derinlemesine ve akılcı düşünebilme yeteneğine sahip olacaktır.
Öğretim Yöntemleri Sınıfta ders hocasının bilgi aktarımı, yazılı materyallerden faydalanma, öğrencilerin müzakere etiği sürecine dahil edilerek düzenlenecek tartışmalar.
Kaynaklar « Éthique ou morale ? » Jacques Lagarrigue
Guy Lebe Éthique, morale et déontologie - Alexandre Jaunait
L’impératif catégorique : des énoncés à l’énonciation - Robert Theis
Sur le panoptisme de Jeremy Bentham - Guillaume Tusseau
Démocratie représentative et bureaucratie démocratique: Mill et Bentham - Malik Bozzo-Rey
Éthique de la communication - Distinguer ce qu’on a en commun et partager ce que l’on est d’unique pour une communication féconde - Gilles Le Cardinal
L'éthique de la communication : une politique des droits démocratiques ? – Philippe Chanial
De l’expérience éthique a une éthique de la discussion - Paul Ladrière
Ethique de la discussion chez Habermas
Habermas, éthique de la discussion
Habermas et le sujet de la discussion – Laurent Jaffro
Habermas et la question de la vérité - Luc Langlois
Les deux faces du sens commun – Valentina Gueorguieva
Le raisonnement
Agir communicationnel et dynamique démocratique - Yves Sintomer
Les trois dimensions de l’espace public - Eric Dacheux
"L'espace public", 30 ans après - Jürgen Habermas
L'espace public: concept fondateur de la communication - Marc Lits
L'espace public et les médias / Une nouvelle ère? Peter Dahlgren
L'espace public contemporain. Approche info-communicationnelle. – Bernard Miege
Information et espace public / La presse périodique en France au XVIIe siecle – Stéphane Haffemayer
L’agir communicationnel face au travail professionnel – Philippe Zarifian
Agir communicationnel - Jürgen Habermas
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Temel kavramlara giriş
2 Kant’ın felsefe anlayışı
3 Yararcılık
4 İletişim etiği
5 Müzakere etiği
6 Resmi tatil
7 Vize
8 Müzakere etiği
9 Müzakere etiği
10 Müzakere etiği
11 Kamusal alan
12 Kamusal alan
13 Kamusal alan
14 Kamusal alan
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 1 30
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 40
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 67
Toplam İş Yükü / 25 2,68
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top