İletişim Lisans Programı

İletişim Etiği(COM431)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM431 İletişim Etiği 7 2 2 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tolga ÇEVİKEL tcevikel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, sağlam argümantasyonlar temelinde iletişim kurabilmeleri amacıyla öğrencilere temel iletişim ve müzakere etiği kavramlarını aktarmayı hedefler.
İçerik 1. HAFTA: Temel kavramlara giriş
« Éthique ou morale ? » Jacques Lagarrigue, Guy Lebe
Éthique, morale et déontologie - Alexandre Jaunait
2. HAFTA: Kant’ın felsefe anlayışı
L’impératif catégorique : des énoncés à l’énonciation - Robert Theis
3. HAFTA: Yararcılık
Sur le panoptisme de Jeremy Bentham - Guillaume Tusseau /
Démocratie représentative et bureaucratie démocratique: Mill et Bentham - Malik Bozzo-Rey
4. HAFTA: İletişim etiği
Éthique de la communication - Distinguer ce qu’on a en commun et partager ce que l’on est d’unique pour une communication féconde - Gilles Le Cardinal / L'éthique de la communication : une politique des droits démocratiques ? – Philippe Chanial
5. HAFTA: Müzakere etiği
De l’expérience éthique a une éthique de la discussion - Paul Ladrière
6. HAFTA: RESMİ TATİL
7. HAFTA: VİZE
8. HAFTA: Müzakere etiği
Ethique de la discussion chez Habermas / Habermas, éthique de la discussion
9. HAFTA: Müzakere etiği
Habermas et le sujet de la discussion – Laurent Jaffro / Habermas et la question de la vérité - Luc Langlois
10. HAFTA: Müzakere etiği
Les deux faces du sens commun – Valentina Gueorguieva / Le raisonnement / Agir communicationnel et dynamique démocratique - Yves Sintomer
11. HAFTA: Kamusal alan
Les trois dimensions de l’espace public - Eric Dacheux
"L'espace public", 30 ans après - Jürgen Habermas
12. HAFTA: Kamusal alan
L'espace public: concept fondateur de la communication - Marc Lits
L'espace public et les médias / Une nouvelle ère? Peter Dahlgren
13. HAFTA: Kamusal alan
L'espace public contemporain. Approche info-communicationnelle. – Bernard Miege
14. HAFTA: Örnek makaleler
Information et espace public / La presse périodique en France au XVIIe siecle – Stéphane Haffemayer / L’agir communicationnel face au travail professionnel – Philippe Zarifian
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci bir tartışmayı değerlendirme, fikirlerini argümante edebilme, toplumsal konular hakkında derinlemesine ve akılcı düşünebilme yeteneğine sahip olacaktır.
Öğretim Yöntemleri Sınıfta ders hocasının bilgi aktarımı, yazılı materyallerden faydalanma, öğrencilerin müzakere etiği sürecine dahil edilerek düzenlenecek tartışmalar.
Kaynaklar « Éthique ou morale ? » Jacques Lagarrigue
Guy Lebe Éthique, morale et déontologie - Alexandre Jaunait
L’impératif catégorique : des énoncés à l’énonciation - Robert Theis
Sur le panoptisme de Jeremy Bentham - Guillaume Tusseau
Démocratie représentative et bureaucratie démocratique: Mill et Bentham - Malik Bozzo-Rey
Éthique de la communication - Distinguer ce qu’on a en commun et partager ce que l’on est d’unique pour une communication féconde - Gilles Le Cardinal
L'éthique de la communication : une politique des droits démocratiques ? – Philippe Chanial
De l’expérience éthique a une éthique de la discussion - Paul Ladrière
Ethique de la discussion chez Habermas
Habermas, éthique de la discussion
Habermas et le sujet de la discussion – Laurent Jaffro
Habermas et la question de la vérité - Luc Langlois
Les deux faces du sens commun – Valentina Gueorguieva
Le raisonnement
Agir communicationnel et dynamique démocratique - Yves Sintomer
Les trois dimensions de l’espace public - Eric Dacheux
"L'espace public", 30 ans après - Jürgen Habermas
L'espace public: concept fondateur de la communication - Marc Lits
L'espace public et les médias / Une nouvelle ère? Peter Dahlgren
L'espace public contemporain. Approche info-communicationnelle. – Bernard Miege
Information et espace public / La presse périodique en France au XVIIe siecle – Stéphane Haffemayer
L’agir communicationnel face au travail professionnel – Philippe Zarifian
Agir communicationnel - Jürgen Habermas
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Temel kavramlara giriş
2 Kant’ın felsefe anlayışı
3 Yararcılık
4 İletişim etiği
5 Müzakere etiği
6 Resmi tatil
7 Vize
8 Müzakere etiği
9 Müzakere etiği
10 Müzakere etiği
11 Kamusal alan
12 Kamusal alan
13 Kamusal alan
14 Kamusal alan
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 1 30
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top