İletişim Lisans Programı

Tv Programcılığı(COM347)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM347 Tv Programcılığı 5 3 3 3 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nesrin TAN AKBULUT nakbulut@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tv programcılığını tüm yönleriyle öğretmek

1. Günümüz Tv programcılığında yaşanan değişim ve dönüşümleri, nedenleriyle birlikte değerlendirerek Televizyon dünyasının anlaşılmasını sağlamak, bir meslek olarak da bu alanda uygulama ve gelişmeleri öğretmek.Bu bağlamda,
a. tv programcılığı konusunda donanımlı “programcılar” yetiştirmek(TV PROGRAMCILIĞI YÖNTEMLERİNİ(önce teorik/sonra pratik olarak) ÖĞRETMEK)
b. tv ve tv programcılığı eleştirisi üzerine çalışmak isteyenleri bu aracın doğası, kullanımı vb. konularda belli ölçülerde bilgilendirmek
c. dijitalleşen yaşamda tv bilinen anlamda varlığını devam ettirirken web tv-mobil tv- ıptv- 3d tv gibi yollarla kendini yeni şartlara uyarlıyor. Bu bağlamda öğrencilerin geleceğin tv yayıncılığı ve programcılığı konusunda da düşünmeye itmek.
İçerik Tv programcılığında yaşanan değişim ve dönüşümler, tv yapım aşamaları ve uygulamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci

a. televizyonun ve televizyon yayıncılığının doğası gereği sürekli bir değişim içinde olduğunu öğrenecek
b. televizyon aygıtı ve yayıncılığının doğasını ve bunlarınizleyiciyle olana ilişkisini kavrayacak
c. hem programcılık anlamında hem de eleştirel anlamda bu değişimin sonucunu nedenleriyle birlikte değerlendirerek televizyon dünyasını anlayacak
d. kamu hizmeti yayıncılığı bağlamında -öneriden çekim aşamasına ve kurguya -gerçekleştirecekleri tv programıyla bir meslek olarak da televizyon dünyasını tanıyacak,
e. bir düşünceyi öncelikle kağıt üzerinde nasıl tv programıolarak adlandırılabilecek somut bir projeye dönüştüreceklerini öğreneceklerdir
f. Gerçekleştirecekleri tv programı ile bu alanda uygulama ve gelişmeleri öğrenmiş olacaktır.
g. Hızla değişen ve dijitalleşen tv dünyasında başarıya ulaştıracak teknik bilgi- ekip çalışması- organizasyon yeteneği ve yaratıcık konusunda donanımlı olacaklardır.
Öğretim Yöntemleri Anlatım, sunum, proje gerçekleştirme
Kaynaklar • Mutlu, Erol .;Televizyon Ve Toplum TRT Yay.1999
• Baudrillard, J.; “ Tam Ekran”, Tam Ekran içinde, YKY, 2001
• Baudrillard, J.; “ Televizyon Fantasmaları”, Tam Ekran içinde, YKY
• Bourdieu, P.; “Sur la Télévision”, Liber, Paris 1996
• Cereci, S.; “Televizyonun Sosyolojik Boyutu”, Şule Yayınları, 1996
• Connor, S.; “Postmodern TV, Video ve Film”, Posmodernist Kültür içinde, s: 241-269, YKY, 2001
• Ergül, H.; “Televizyonda Haberin Magazinelleşmesi”, iletişim yayınları, 2000
• Fiske, J.; “Posmodernizm ve Televizyon”, Medya-kültür-siyaset içinde; Alp yayınları, Şubat 2002, s: 29-57
• Geraghty, C., Lusted, D.; “Television Studies Book”, Arnold, London,1998
• Jost, François; “Introduction à l’analyse de la Télévision”, Ellipses(dans la collection infocom), Paris, 1999
• Morley, D.; “Television, audiences, and cultural studies”, Routledge, London
• Mutlu, E.; “Televizyon ve Toplum”, TRT yayınları, 1999, Ankara
• Negri, A., Signorelli P., De Berti, R.; “Scènes de la vie Quotidienne”, ‘Dossier ; Sociologie de la télévision : Europe’, N. 44/45(novembre, décembre, janvier, février), p.55-83, Réseaux, CNE, 1990
• Negt, O., Kluge, A.; “La télévision publique: De la publicité bourgoise à la technologie concrète”, ‘Dossier ; Sociologie de la télévision : Europe’, N. 44/45(novembre, décembre, janvier, février), p.243-269, Réseaux, CNE, 1990
• Odabaşı, A.; “Televizyon Nedir? Aracın Diyalektiği”, Bilim ve Ütopya, Kasım 2000, sayı: 77, s: 15-25
• O’Sullivan, T.; “Nostalgia, Revelation and Intımacy: Tendencies in the Flow of Modern Popular Television”, ‘Television Studies Book’ içinde, Geraghty, C., Lusted, D., Arnold, London,1998
• Postman, N.; “Televizyon: Öldüren Eğlence”, Ayrıntı yay.,
• Silverstone, R.; “Télévision, Mythe et Culture”, ‘Dossier ; Sociologie de la télévision : Europe’, N. 44/45(novembre, décembre, janvier, février), p.201-242, Réseaux, CNE, 1990
• Williams, R. ; « Les Formes de la Télévision », dans ‘Dossier ; Sociologie de la télévision : Europe’, N. 44/45(novembre, décembre, janvier, février), p.107-130, Réseaux, CNE, 1990

(TV PROGRAMCILIĞI İÇİN EĞİTİM KİTAPLARI)

• Televizyon Program Yapımcılığı ve Yönetmenliği, Gürol Gökçe, DER Yayınları, 1997 (Ana kaynak).
• Televizyonda Program Yapımı, Erol Mutlu, A.Ü. İletişim Fak. Yayınları, 1995 (Ana Kaynak).
• TV Program Yapımı ve Yönetimi, Güner Sarıoğlu.
• TV Yazarlığı, Gerald Kelsey, YKY
• Television Production Handbook, Herbert Zetl.

(KÜTÜPHANEDE BULUNAN KAYNAKLARDAN ÖRNEKLER)
• Leçons de mise en scéne, K; (778/EIS)
• Pratique de montage, K; (778/JEN)
• La Direction de production, K; (778/GOL)
• Initiation au son, K; (791.43/CIN)
• Le Son au Cinéma et à la Télévision, K; (791.4301/JUL)
• La Télévision et ses mise en scéne, K; (791.45/DUC)
• Lightening for Television and Film, K; (778.523/MIC)
• Effective TV Production, K; (791.450/ZET)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Derse giriş, Dersin açılışı; dersin amacının ve ders planının anonsu, izlenilecek yöntem ve kaynakçalarla ilgili bilgilerin verilmesi
2 “ Televizyon nedir? Türkiye’de ve dünyada televizyonun ve televizyon yayıncılığının gelişim süreci” Dijitalleşen yaşamve tv da yaşanan dönüşümler (web tv-mobil tv- ıptv- 3d tv )
3 “ Televizyon izleyici ilişkisi (Neden TV izliyoruz?) ”
4 Televizyonda ne izliyoruz?
5 tv- gerçeklik ve kamuoyu – Tv prog. Tanımı, işlevleri ve farklı biçimleri(en geniş tanımıyla)
6 tv programcılığı ile ilgili temel yöntemler Temel programcılık yaklaşımları Tv Programı yapım aşamaları
7 Öneri ve tretman hazırlanma kuralları ve yöntemlerin anlatımı, örnek tv prog izlenimi ve tartışılması
8 Proje önerilerinin değerlendirilmesi, tretman talebi-sınıf proje konusunun saptanması
9 VİZE Öneri ve tretmanların teslimi
10 Tretman değerlendirme, senaryo yazımının anlatımı sınıf projesi değerlendirme
11 Senaryolar değerlendirme
12 Sınıf projesi çekim aşaması
13 Sınıf projesi kurgu aşaması
14 Sınıf projesi değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 50
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 77
Toplam İş Yükü / 25 3,08
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top