İletişim Lisans Programı

Etkileşimli Medya Tasarımı l(COM303)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM303 Etkileşimli Medya Tasarımı l 5 2 2 2 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Kerem RIZVANOĞLU krizvanoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında öğrencilerin, büyük bir çeşitlilik gösteren etkileşimli medya ortamlarına yönelik hem biçim hem de içerik düzeyinde analitik değerlendirme becerilerinin geliştirmesi hedeflenmektedir. Ders kapsamında öncelikle internet ve web fenomenleri tarihselleştirme ve geleceğe yönelik öngörüler üzerinden detaylı olarak irdelenecektir. Hem kullanıcı hem de etkileşimli ortam düzeyinde büyük bir çeşitliliği beraberinde getiren söz konusu evrim, mevcut uygulamalar üzerinden yapılacak kavramsallaştırma eşliğinde ele alınacaktır. Bunu takiben “kullanıcı-bilgisayar etkileşimi”nin tarihçesi eşliğinde “grafik arayüzü” kavramı ve “kullanılabilirlik” kavramı, alandaki önemli ve güncel araştırmaların bulguları ve vaka analizleri üzerinden irdelenecektir. Bu bağlamda kullanıcılar ve etkileşimli medya ortamları arasında kurulacak olan kullanıcı deneyimini desteklemek ve geliştirmek için çeşitli arayüz tasarım kriterleri ve süreçleri, web sitesi, portal, mobil arayüz , IPTV, vb. gibi farklı etkileşimli medya ortamları üzerinden sunulacaktır. Dönem sonunda öğrencilerden, seçtikleri popüler etkileşimli medya ortamlarını oylumlu olarak analiz etmeleri ve gerekiyorsa revizyon önerileri sunmaları talep edilecektir.
İçerik 1. Hafta: Giriş. Temel Kavramlar, Teknolojiler ve Uygulamalar.

2. Hafta: İnternet ve Web Fenomenlerinin Evrimi
- ARPANET’ten Web 2.0’a kavramlar, uygulamalar
- Web 2.0 Paradigmasının eleştirel bir değerlendirmesi:
- Katılım merkezli yeni bir bilgi mimarisi vs. İstismar mimarisi.
- Kalabalıkların Erdemi vs. Amatörün Hegemonisi
- Topluluk İletişimi vs. Güven ve Mahremiyetin İhlali
- Gelecek öngörüleri: Web 3.0, Semantik Web, Kullanıcı Merkezli İçerik

3. Hafta: Kullanıcı Merkezli Tasarım: Arayüz Tasarımı ve Kullanılabilirlik
- “Grafik Kullanıcı Arayüzü”nün tarihsel gelişimi
- Kullanılabilirlik Yaklaşımı: Amaç, Kullanılan Parametreler ve Ölçme Teknikleri

4. Hafta: Evrensel Kullanılabilirlik “Herkes için Web”
- Kullanıcı Çeşitliliği: Farklı kültürlerden kullanıcılar, çocuk, yaşlı, özürlü, vb. kullanıcılar
- Teknoloji Çeşitliliği
- Evrensel Kullanılabilirlik için Stratejiler: Destek Teknolojileri, Çok-Katmanlı Arayüz Tasarımı, Evrensel Tasarım
- Farklı Kullanıcı Grupları için Arayüz Tasarım Kriterleri

5. Hafta: “Kültürelleştirme” ve Küresel Web Siteleri
-Farklı kültürlerden gelen kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik web tasarımı: Sorunlar, çözüm önerileri

6. Hafta: Etkileşim Ortam Geliştirme Süreci
- Sürecin tasarlanması ve yönetimi
- Ekiplerin yapısı, dağılımı, iş bölümü

7. Hafta: Bilgi Mimarisi
- Bilginin etkileşimli ortamlar için düzenlenmesi ve sunumu
- Site yapısı
- Arama Motoru Optimizasyonu

8. Hafta: Etkileşimli Ortamlarda Sayfa Yapısı ve Tasarımı
- Sayfa Bileşenleri: Header, Footer, Content Area
- Sayfa Ölçüleri ve Dolaşım
- Ana sayfa Bileşenleri ve Tasarımı

9. Hafta: Etkileşimli Ortamlarda Tipografi
- Web’de Metin
- Okunabilirlik
- Yazı Karakterleri
- Vurgu
- Tipografi ve grafik
- Editoryal Yaklaşım

10. Hafta: Linkler, Formlar ve Uygulamalar

11. Hafta: Etkileşimli Ortamlarda Görsel Malzemenin Kullanımı
- Web görsellerinin özellikleri
- Grafik dosya formatları
- Renk Teorisi ve Etkileşimli Ortamlarda Renk Kullanımı

12. Hafta: Etkileşimli Ortamlarda Çoklu-Ortam İçeriğinin Kullanımı
- Görsel ve İşitsel Malzemeler: Ses, video, animasyon, vs.
- Çoklu-ortam içeriğinin hazırlanması ve sunulması: Formatlar, oynatıcılar, vs...

13. Hafta: Öğrenci Sunumları

14. Hafta: Öğrenci Sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dönem sonunda öğrenciler her türlü etkileşimli medya ortamını kullanıcılara sunduğu etkileşim olanakları ve deneyim bağlamında analiz edebilme bilgi ve becerisini kazanacaktır. Bu değerlendirmeyi takiben öğrenciler eksikleri saptayıp kullanıcı deneyimini geliştirmek üzere revizyon önerileri sunabileceklerdir.
Öğretim Yöntemleri Teorik aktarım, vaka çalışmaları üzerinden ortak analiz ve kişisel analiz çalışmaları
Kaynaklar -Krug, S. (2003) Don't Make Me Think! A Common Sense Approach to Web Usability, 2nd Edition, Que.

-Krug, S. (2009) Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems, New Riders Press.

-Horton, S. (2009) Web Style Guide, 3rd edition: Basic Design Principles for Creating Web Sites, Yale University Press.

-Rızvanoğlu, K. (2009) Herkes için Web: Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım, Punto Yayınları, İstanbul.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 İnternet ve Web Fenomenlerinin Evrimi
3 Kullanıcı Merkezli Tasarım: Arayüz Tasarımı ve Kullanılabilirlik
4 Evrensel Kullanılabilirlik “Herkes için Web”
5 “Kültürelleştirme” ve Küresel Web Siteleri
6 Etkileşimli Ortam Geliştirme Süreci
7 Bilgi Mimarisi
8 Etkileşimli Ortamlarda Sayfa Yapısı ve Tasarımı
9 Etkileşimli Ortamlarda Tipografi
10 Linkler, Formlar ve Uygulamalar
11 Etkileşimli Ortamlarda Görsel Malzemenin Kullanımı
12 Etkileşimli Ortamlarda Çoklu-Ortam İçeriğinin Kullanımı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 1 50
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 12 12
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 1 12 12
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 78
Toplam İş Yükü / 25 3,12
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top