İletişim Lisans Programı

Kamera Aydınlatma ve Ses l(COM257)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM257 Kamera Aydınlatma ve Ses l 3 3 3 3 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Alp BİROL birolalp@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, hareketli görüntünün kaydedilmesi için gerekli olan film ve dijital kameraların çalışma prensipleri, görüntü oluşumuna dair temel bilgiler ve çerçeve bilgisi (kompozisyon kuralları) konuları işlenmektedir. Güz döneminde kuramsal ve uygulamalı bir ders programı yürütülmektedir.
İçerik 1. hafta: Görme ve Optik

2. hafta: Film kamerası ve video/DSLR kamera

3. hafta: Kayıt formatları (analog, dijital)

4. hafta: Objektifler

5. hafta: Çekim aksesuarları, filtreler, ek mercekler

6. hafta: Öğrenilen bilgilerin tekrarı

7. hafta: Ara sınav

8. hafta: Kamera uygulaması

9. hafta: Kamera uygulaması

10. hafta: Çerçeve bilgisi (doğru kompozisyon kuralları)

11. hafta: Kamera uygulaması

12. hafta: Kamera uygulaması

13. hafta: Kamera uygulaması

14. hafta: Dönemde işlenen derslerin analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
Film ve video kameraların çalışma prensiplerini öğrenir.
Görüntü düzenleme bilgisine sahip olur.
Bu dersler sonrasında öğrenci video kamerasının manuel özelliklerini kullanarak teknik ve estetik yeterliliğe sahip çekimler yapar.
Öğretim Yöntemleri Teorik ve uygulama.
Kaynaklar "Dijital Video ile Sinema" (İlker Canikligil) Alfa Yayınları.
"Single-Camera Video Production" (Barry J.Fuller, Steve Kanaba, ...)
"Sinematografi Kuram ve Uygulama" (Blain Brown) Hil Y.
"Fotoğraf Sanatında Kompozisyon" (Sabit Kalfagil) Fotoğraf Y.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 50
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 1 1 1
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 1 1
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 3
Toplam İş Yükü / 25 0,12
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top