İletişim Lisans Programı

Sanat Tarihi(COM111)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM111 Sanat Tarihi 1 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Michel Bourse mbourse@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı sanat tarihinin büyük evrelerini tanıtmak, neden çağdaş temsillerin sanat tarihimim büyük yapıtlarından ayrılamaz olduğunu açıklamak, imge retoriği konusunu incelemektir.
İçerik Sanat yapıtının tanımı, yaratıcı kavramı, izleyici kavramı.
Önemli modeller
Sanat sosyolojisi
Tarih öncesi sanat
Gotik, rönesans, manierizn, barok, klasisizm ve yeni klasisizm,akademizm.
İzlenimciler, kübizm, surrealizm, bauhaus, pop art, land art, kinetizm, mimimalizm, serbest betileme.
Dersin Öğrenme Çıktıları temel sanatsal hareketleri ve sanat yapıtlarını öğrenmek.
Sanatçıları ve tekniklerini öğrenmek.
Çağdaş sanata giriş.
Öğretim Yöntemleri Ders, sunum.
Kaynaklar Jean-Luc Chalumeau, Les théories de l'art, Vuibert, 1997.
Vassily Kandinsky, Du sprituel dans l'art, Folio Essais 1989.
Vassily Kandinsky, Point, ligne, plan, Folio Essais,
1991.
Paul Klee, Théories de l'art moderne, Folio, 1990.
Ernst Gombrich, Histoire de l'art, Gallimard, 1987.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sanat yapıtının tanımı, yaratıcı kavramı, izleyici kavramı.
2 Önemli modeller
3 Sanat sosyolojisi
4 Tarih öncesi sanat
5 Gotik,
6 rönesans,
7 manierizm,
8 barok, klasisizm ve yeni klasisizm
9 akademizm
10 İzlenimciler
11 kübizm
12 surrealizm
13 bauhaus, pop art
14 land art, kinetizm, mimimalizm, serbest betileme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 1 60
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 9 9
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 7 7
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 7 7
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 66
Toplam İş Yükü / 25 2,64
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top