İletişim Lisans Programı

Temel Tasarım(COM135)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM135 Temel Tasarım 1 2 2 2 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Kerem RIZVANOĞLU krizvanoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tasarım eğitiminin ilk adımı olan bu derste tasarım ve sanat arasındaki ince ayrım gözetilerek temel tasarım ilkeleri, araçları ve prensipleri teorik ve uygulamalı olarak yürütülecektir. İki boyutlu, üç boyutlu, hareketli ya da etkileşimli her tür tasarım ortamı için gerekli temel ilke, prensip ve araçlar ders kapsamındadır. Her tür tasarım ve sanat eğitiminin temeli olan bu ders, iletişim fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu katılımcı kitlesinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden şekillendirilmiştir.
İçerik 1. Hafta: Temel Tasarıma Giriş

2. Hafta: Tasarım Elemanları: Kavramsal
Nokta, Çizgi, Alan, Hacim

3. Hafta: Tasarım Elemanları: Görsel
Şekil-Biçim, Işık-Gölge
Tasarım İlkeleri: Şekil-Zemin
Tasarım Araçları: İndirgeme-Soyutlama

4. Hafta: Alan Çalışması

5. Hafta: Tasarım Elemanları: Görsel
Renk-Ton
Tasarım İlkeleri: Denge

6. Hafta: Tasarım Elemanları: Görsel
Desen-Doku
Tasarım İlkeleri: Uyum
Tasarım Araçları: Tekrar

7. Hafta: Alan Çalışması

8. Hafta: Tasarım Elemanları: İlişkisel
Doğrultu-Konum-Boyut-Ağırlık
Tasarım İlkeleri: Ritm / Vurgu
Tasarım Araçları: Geçişkenlik

9. Hafta: Tasarım Elemanları: Pratik
Sunum-Anlam-İşlev-Yapı
Tasarım Araçları:
Hiyerarşi-Sarmallık-Merkezilik-
Odaklama-Hizalama-Grid

10. Hafta: 3. Boyutta Tasarım

11. Hafta: Tasarım'da Yazı Kullanımı:
Tipografi

12. Hafta: Tasarım'da Yazı Kullanımı:
Tipografi

13. Hafta: Etkileşim Tasarımına Giriş

14. Hafta: Alan Çalışması
Dersin Öğrenme Çıktıları Yarıyıl sonunda öğrenciler, herhangi bir tasarım ürününü değerlendirebilecek, doğru ve yanlış yönlerini ortaya koyabilecek ve kavramsal tasarım çalışmaları yürütebilecek bilgiye sahip olacaktır.
Öğretim Yöntemleri Teorik aktarım ve stüdyo uygulaması
Kaynaklar - Graham, l. (2002) Basics of Design: Layout and Typography for Beginners, Delmar.

- Ambrose, G. ve Harris, P. (2003) The Fundementals of Creative Design, AVA Publishing.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Temel Tasarıma Giriş
2 Tasarım Elemanları: Kavramsal
3 Tasarım Elemanları: Görsel Tasarım İlkeleri: Şekil-Zemin Tasarım Araçları: İndirgeme-Soyutlama
4 Alan Çalışması
5 Tasarım Elemanları: Görsel Tasarım İlkeleri: Denge
6 Tasarım Elemanları: Görsel Tasarım İlkeleri: Uyum Tasarım Araçları: Tekrar
7 Alan Çalışması
8 Tasarım Elemanları: İlişkisel Tasarım İlkeleri: Ritm / Vurgu Tasarım Araçları: Geçişkenlik
9 Tasarım Elemanları: Pratik Tasarım Araçları: Hiyerarşi-Sarmallık-Merkezilik- Odaklama-Hizalama-Grid
10 3. Boyutta Tasarım
11 Tasarım'da Yazı Kullanımı:
12 Tasarım'da Yazı Kullanımı:
13 Etkileşim Tasarımına Giriş
14 Alan Çalışması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Temel Tasarıma Giriş
2 Nokta, Çizgi, Alan, Hacim
3 Şekil-Biçim, Işık-Gölge
4 Alan Çalışması
5 Renk-Ton
6 Desen-Doku
7 Alan Çalışması
8 Doğrultu-Konum-Boyut-Ağırlık
9 Sunum-Anlam-İşlev-Yapı
10 3. Boyutta Tasarım
11 Tipografi
12 Tipografi
13 Etkileşim Tasarımı
14 Alan Çalışması
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 14 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 14 50
Toplam 28 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 14 50
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 14 50
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 28 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 14 4 56
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 84
Toplam İş Yükü / 25 3,36
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top