Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Nesneye Yönelik Programlama(INF223-B)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF223-B Nesneye Yönelik Programlama 4 3 0 2 4 6
Ön Koşul INF102
Derse Kabul Koşulları INF102
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) MURAT AKIN murakin@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Nesneye dayalı programlama, bu derste başlamaktadır. Button, TextField, TextArea, Choice, RadioButton vs.. gibi temel nesnelerin kullanımı, Java konsol programlama, bazı algoritmik problemlerin çözümleri, Java application programlama, class-nesne-metot ilişkileri, miras alma (kalıtım), final ve statik kavramları ve kullanımları, upcasting, polimorfizm, downcasting, abstract class ve metotlar, interface vs...nesneye dayalı programlamanın temel felsefesi gibi başlıklar bu dersin amacını oluşturmaktadır.
İçerik 1. Hafta Java'da konsol programlama
2. Hafta Java'da uygulama programlama
3. Hafta Düğme, metin alanı gibi arayüz kontrollerine giriş
4. Hafta Java'da klavye kontrolü
5. Hafta Java'da fare kontrolü
6. Hafta Görsel programlama
7. Hafta Nesnelerin hareket ettirilmesi, oyun programlama 1,2
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sınıf, nesne ve metot ilişkileri
10. Hafta Java'da uygulama programlama
11. Hafta Hesap makinesi vs... örnekler
12. Hafta Final, statik kavramları ve örnekler
13. Hafta Upcasting, downcasting ve polimorfizm
14. Hafta Abstract sınıf ve metotlar, interface sınıflar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:

1. Java programlama dili kullanabilme yetisi,
2. Nesneye yönelik programlama becerisi,
3. İleri programlama teknikleri hatırlayabilme ve problemlere uygulayabilme yetisi,
4. Hataya daha az izin veren ve daha kullanıcı dostu (User Friendly) programlar yazabilme yeteneği
Öğretim Yöntemleri Ders teorik olarak anlatılmakta ve laboratuvarda uygulaması yapılmaktadır.
Kaynaklar 1. Java Programlama Dili ve Yazılım Tasarımı, Altuğ B. Altıntaş, Papatya Yayıncılık ve Eğitim, 2014.
2. JAVA SE 7, Herbert Schildt, Alfa Yayınları, 2012.
3. Java Uygulamaları, David Flanagan, Pusula Yayıncılık ve İletişim, 2004.
4. Java ile Programlama ve Veri Yapıları, Bülent Çobanoğlu, Pusula Yayıncılık ve İletişim, 2013.
5. Java, Numan Pekgöz, Pusula Yayıncılık ve İletişim, 2003.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Java'da konsol programlama
2 Java'da uygulama programlama
3 Düğme, metin alanı gibi arayüz kontrollerine giriş
4 Java'da klavye kontrolü
5 Java'da fare kontrolü
6 Görsel programlama
7 Nesnelerin hareket ettirilmesi, oyun programlama 1,2
8 Ara Sınav
9 Sınıf, nesne ve metot ilişkileri
10 Java'da uygulama programlama
11 Hesap makinesi vs... örnekler
12 Final, statik kavramları ve örnekler
13 Upcasting, downcasting ve polimorfizm
14 Abstract sınıf ve metotlar, interface sınıflar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Konsol programlama ile ilgili örnekler
2 Applet ile ilgili örnekler I
3 Applet ile ilgili örnekler II
4 Applet'de klavye kontrolü ile ilgili örnekler
5 Applet'de klavye kontrolü ile ilgili örnekler
6 Applet ile ilgili örnekler III
7 Applet ile ilgili örnekler IV
8 Ara Sınav
9 Class, nesne ve metotlarla ilgili örnekler
10 Applet üzerinde oyun programlama I
11 Applet üzerinde oyun programlama II
12 Application programlama ile ilgili örnekler I
13 Application programlama ile ilgili örnekler II
14 İleri Java uygulamalarıı
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi.
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Proje 0 0 0
Laboratuar 13 2 26
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 22 22
Kısa Sınavlar 1 6 6
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 155
Toplam İş Yükü / 25 6,20
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top