İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Örgütsel Davranış(Mİ605)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ605 Örgütsel Davranış 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Türker BAŞ turkerbas@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, işletme öğrencilerine iş ortamında bireylerin psikolojik ve sosyal davranışlarını kavratmak amaçlanmaktadır. Öğrenilen kavram ve teorilerden yola çıkarak mesleki beceriler kazandırmak hedeflenmektedir.
İçerik 1. Ders: Örgütsel davranışa giriş (Tanım, etkileyen faktörler, tarihçe)
2. Ders : Algı
3. Ders: Tutumlar
4. Ders: Motivasyon ve öğrenme
5. Ders: Grup dinamiği
6. Ders: Ekip geliştirme
7. Ders: İletişim ve çatışma yönetimi
8. Ders: Liderlik
9. Ders: Vize
10. Ders: Vaka incelemeleri (sunum)
11. Ders: Vaka incelemeleri (sunum)
12. Ders: Vaka incelemeleri (sunum)
13. Ders: Örgütsel değişim ve stres
14. Ders: Örgütsel değişim ve stres
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,
1. İş ortamında insan davranışını açıklayan kavram ve teorilere hakim olabilmelidir.
2. İş ortamında insan davranışına etki eden psikolojik ve sosyo-kültürel faktörleri tanıyabilmelidir.
3. Vaka incelemeleri aracılığıyla öğrenilen kavram ve teorileri kendi profesyonel süreçlerine aktarabilmelidir.
4. Örgütsel davranış kavram ve teorileri çerçevesinde iş ortamlarında karşılaştıkları bireysel ve yönetsel sorunlara çözüm getirebilmelidir.
Öğretim Yöntemleri Vaka incelemesi
Kaynaklar Robbins & Judge, Organizational Behavior, Pearson Education
Can, Aşan & Aydın, Örgütsel davranış, Arıkan
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Örgütsel davranışa giriş (Tanım, etkileyen faktörler, tarihçe)
2 Algı
3 Tutumlar
4 Motivasyon ve öğrenme
5 Grup dinamiği
6 Ekip geliştirme
7 İletişim ve çatışma yönetimi
8 Liderlik
9 Vize
10 Örgütsel değişim ve stres
11 Örgütsel değişim ve stres
12 Vaka incelemeleri (sunum)
13 Vaka incelemeleri (sunum)
14 Vaka incelemeleri (sunum)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 2 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir.
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir.
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır.
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir.
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir.
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir.
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir.
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır.
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir.
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir.
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır.
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top