İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Finans Yönetimi(Mİ603)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ603 Finans Yönetimi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Emin AVCI (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, işletme öğrencilerinin, işletmenin temel fonksiyonlarından biri olan “finansman”a ilişkin temel kavramları ve finansal karar almaya ilişkin yöntemleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.
İçerik 1. Hafta : Finansal amaç ve finans yönetiminin kapsamı
2. Hafta : Temel finansal tablolar
3. Hafta : Oran analizleri
4. Hafta : Başabaş noktası analizi
5. Hafta : Finansal planlama
6. Hafta : Dönen varlık yatırımlarının değerlendirilmesi
7. Hafta : Problem çözümü ve vize öncesi hazırlık
8. Hafta : Vize
9. Hafta : Paranın zaman değeri
10. Hafta : Duran varlık yatırımlarının değerlendirilmesi
11. Hafta : Menkul kıymet yatırımlarının değerlendirilmesi
12. Hafta : Borçlanmada kritik nokta analizi
13. Hafta : Sermaye maliyeti
14. Hafta : Problem çözümü ve genel tekrar
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Finansal analiz yöntemlerini kullanabilecek ve finansal oranları yorumlayabilecektir.
2. Finansal planlama yöntemlerini kullanabilecektir.
3. Dönen varlıkların nasıl yönetilmesi gerektiğini öğrenecektir.
4. Uzun dönemli yatırım projelerini analiz edebilecektir.
5. Optimum sermaye yapısını belirleme yöntemlerini öğrenecektir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Gitman, Lawrence J. and Chad J. Zutter, Principles of Managerial Finance, Pearson International Edition, 13e Edition.

Bolak, Mehmet, İşletme Finansı, Birsen Yayınevi, İstanbul
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Finansal amaç ve finans yönetiminin kapsamı
2 Temel finansal tablolar
3 Oran analizleri
4 Başabaş noktası analizi
5 Finansal planlama
6 Dönen varlık yatırımlarının değerlendirilmesi
7 Problem çözümü ve vize öncesi hazırlık
8 Vize sınavı
9 Paranın zaman değeri
10 Duran varlık yatırımlarının değerlendirilmesi
11 Menkul kıymet yatırımlarının değerlendirilmesi
12 Borçlanmada kritik nokta analizi
13 Sermaye maliyeti
14 Problem çözümü ve genel tekrar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 9 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 10
Toplam 10 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir. X
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir. X
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. X
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir. X
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir. X
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir. X
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir. X
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır. X
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir. X
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir. X
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır. X
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 9 3 27
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 18 18
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 25 6,00
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top