İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Pazarlama Yönetimi(Mİ601)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ601 Pazarlama Yönetimi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ulun AKTURAN uakturan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders pazarlama yönetimine ilişkin temel politikaları öğretmeyi amaçlamaktadır
İçerik 1. Hafta: Ürün Politikası

2. Hafta: Ürün Politikası

3. Hafta: Fiyatlandırma Politikası

4. Hafta: Fiyatlandırma Politikası

5. Hafta: Dağıtım Politikası

6. Hafta: Dağıtım Politikası

7. Hafta: Ara Sınav

8. Hafta: Perakende Yönetimi

9. Hafta: Lojistik Yönetimi

10. Hafta: Tutundurma Politikası

11. Hafta: Satış Yönetimi

12. Hafta: Reklam Yönetimi

13. Hafta: Uluslararası Pazarlama

14. Hafta: Pazarlama Ahlakı
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Ürün politikalarını bilmeli ve uygulamaya yönelik stratejiler geliştirebilmelidir.
2. Fiyatlandırmaya ilişkin dinamikleri tanımlayabilmeli ve uygulamaya yönelik stratejiler geliştirebilmelidir.
3. Dağıtım kanalı politikalarını bilmeli ve rekabet ortamında bütünleşik bir tedarik zinciri yönetimine ilişkin kararlar alabilmelidir.
4. Tutundurma politikalarını bilmeli ve bütünleşik pazarlama iletişimine ilişkin stratejiler geliştirebilmelidir.
5. Pazarlama planı yapabilmeli ve analizler doğrultusunda pazarlama stratejileri geliştirebilmelidir.
Öğretim Yöntemleri Teori
Vaka Çalışmaları
Kaynaklar ? Principles of Marketing, Philip Kotler & Gary Armstrong
? Marketing, Jean Pierrre Helfer, Jacques Orsoni
? Le Marketing Fondements et Pratique, Pierre-Louis Dubois, Alain Jolibert
? Pazarlama İlkeleri, Mehmet Karafakioğlu
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ürün Politikası
2 Ürün Politikası
3 Fiyatlandırma Politikası
4 Fiyatlandırma Politikası
5 Dağıtım Politikası
6 Dağıtım Politikası
7 Ara sınav
8 Perakende Yönetimi
9 Lojistik Yönetimi
10 Tutundurma Politikası
11 Satış Yönetimi
12 Reklam Yönetimi
13 Uluslararası Pazarlama
14 Pazarlama Ahlakı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir. X
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir. X
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. X
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir. X
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir. X
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir. X
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir.
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır. X
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir. X
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir. X
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır. X
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 5 65
Ödevler 1 14 14
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 21 21
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü / 25 6,24
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top