İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Üretim Yönetimi(Mİ502)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ502 Üretim Yönetimi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Müjde GENEVOIS merol@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı üretim sistemlerinin etkin yönetiminde kullanılan kavramları tanıtmak ve üretim yönetimine ilişkin problemlere çözüm geliştirmeyi öğrenmektir.
İçerik 1. hafta: Kronolojik olarak üretim tekniklerini gelişimi, üretim yönetiminde kullanılan notasyon
2. hafta: Stratejik tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri performansının ölçülmesi, kamçı etkisi, dış kaynak kullanımı, kitlesel özel üretim.
3. hafta : Stratejik kapasite yönetimi, kapasite kullanımı, ölçek ekonomisi, deneyim eğrisi.
4. hafta: Yalın üretim, Toyota Üretim Sistemi.
5. hafta: Talep yönetimi, kalitatif ve kantitatif talep tahmin yöntemleri.
6. hafta: Toplu satış ve faaliyet planlama.
7. hafta: Stok kontrolü, stok maliyetleri, stok modelleri.
8. hafta: Malzeme ihtiyaç planlama, itme ve çekme sistemleri, üretim ihtiyaç planlama.
9. hafta: Vize
10. hafta: Süreç analizi, akış diyagramlarının hazırlanması, süreç performans analizi.
11. hafta: Üretim süreçlerinin seçilmesi ve tasarımı.
12. hafta: Hizmet süreçlerinin seçilmesi ve tasarımı.
13. hafta: Kalite yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, 6 Sigma kalitesi, kıyaslama, ISO standartları, hizmet kalitesinin ölçülmesi.
14. hafta: Ürün tasarımı, ürün tasarım süreci, kalite fonsiyonu yayılımı (Quality Function Deployment).
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1. Üretim yönetiminde zaman içinde gerçekleşen değişimleri ve nedenlerini anlayabilmelidir.
2. Üretim sistemlerinin tasarım, analiz ve yönetimi ile ilgili derste kullanılan vakaların da yardımıyla bilgi ve donanım sahibi olabilmelidir.
3. Üretim yönetimindeki güncel problemlere çözümler getirebilmelidir.
4. Üretim yönetimi yöntem ve tekniklerini kullanma becerisine sahip olabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri Anlatım, tartışma, vaka analizi.
Kaynaklar • Kobu, B., Üretim Yönetimi, Beta Basım A.Ş., 13. Baskı, 2006.
• Chase, R.B., Jacobs, F.R., Aquilano, N.J., Operations Management for Competitive Advantage, McGraw-Hill, 11. Baskı, 2006.
• Konu ile ilgili vakalar.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kronolojik olarak üretim tekniklerini gelişimi, üretim yönetiminde kullanılan notasyon
2 Stratejik tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri performansının ölçülmesi, kamçı etkisi, dış kaynak kullanımı, kitlesel özel üretim
3 Stratejik kapasite yönetimi, kapasite kullanımı, ölçek ekonomisi, deneyim eğrisi
4 Yalın üretim, Toyota Üretim Sistemi
5 Talep yönetimi, kalitatif ve kantitatif talep tahmin yöntemleri
6 Toplu satış ve faaliyet planlama
7 Stok kontrolü, stok maliyetleri, stok modelleri
8 Malzeme ihtiyaç planlama, itme ve çekme sistemleri, üretim ihtiyaç planlama
9 Arasınav
10 Süreç analizi, akış diyagramlarının hazırlanması, süreç performans analizi
11 Üretim süreçlerinin seçilmesi ve tasarımı
12 Hizmet süreçlerinin seçilmesi ve tasarımı
13 Kalite yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, 6 Sigma kalitesi, kıyaslama, ISO standartları, hizmet kalitesinin ölçülmesi
14 Ürün tasarımı, ürün tasarım süreci, kalite fonsiyonu yayılımı (Quality Function Deployment)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir. X
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir. X
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. X
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir. X
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir. X
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir. X
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir. X
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır. X
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir. X
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir. X
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır. X
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü / 25 5,76
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top