İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Enerji Politikaları ve Çevre(Mİ507)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ507 Enerji Politikaları ve Çevre 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Aslı Gül ÖNCEL aoncel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri farklı enerji modları ve çevre ilişkisinin temel ilkeleriyle tanıştırmak ve öğretmektir.
İçerik 1. Hafta: Enerji ve çevre kavramına giris
2. 3. ve 4. Hafta: Fosil enerji kaynakları

5. ve 6. Hafta : Yenilenebilir enerji kaynakları

7. Hafta : Enerji ve çevre ilişkisi

8. Hafta: Nükleer enerji

9. Hafta : Küresel ısınma

10. ve 11. Hafta : Farklı endüstri gruplarında enerji kullanımı

12. ve 13. Hafta : Türkiye’de ve Dünya’da enerji kullanımı

14. Hafta : Farklı şirketlerde enerji kullanımı
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;

1.Temel enerji kavramlarını bilebilmelidir

2.Temel çevre kavramları bilebilmelidir

3. Enerji ve çevre ilişkisini değerlendirebilmelidir

4. Enerji verimliliği konusuna hakim olabilmelidir
Öğretim Yöntemleri Enerjinin temel konuları ile güncel enerji/çevre sorunları arasında bağlantılar kurmak,derse aktif katılımı sağlamak.
Kaynaklar Mehmet C.Marın, U.Yıldırım, “Çevre sorunlarına çağdaş yaklaşımlar”, Beta, Mayıs 2004
R.A. Ristinen, J.P.Kraushaar, “Energy and the Environment”, ISBN: 0471739898,2ND edition, Wiley
H.Erdener, S.Erkan, E.Eroğlu, “Sürdürülebilir Enerji ve Hidrojen”, ODTÜ yayınları, ISBN: 9944-344-40-1, 2007
Ç.Acar, Ç.Metin, S.Bülbül, “Petrol ve Doğalgaz”, ODTÜ yayınları, ISBN: 9944-344-46-3, 2007
(Buradaki kaynakça örnek teşkil etmesi amacındadır.Bunların haricinde kaynaklar yeralmaktadır)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Enerji ve çevre kavramına giris
2 Fosil enerji kaynakları
3 Fosil enerji kaynakları
4 Fosil enerji kaynakları
5 Yenilenebilir enerji kaynakları
6 Yenilenebilir enerji kaynakları
7 Enerji ve çevre ilişkisi
8 Ara sınav
9 Nükleer enerji
10 Küresel ısınma
11 Farklı endüstri gruplarında enerji kullanımı
12 Farklı endüstri gruplarında enerji kullanımı
13 Türkiye’de ve Dünya’da enerji kullanımı
14 Farklı şirketlerde enerji kullanımı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 40
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir. X
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir. X
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. X
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir. X
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir. X
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir. X
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir. X
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır. X
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir. X
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir. X
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır. X
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 20 20
Toplam İş Yükü 149
Toplam İş Yükü / 25 5,96
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top