Matematik Lisans Programı

Türkçe I(MAT291)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
MAT291 Türkçe I 3 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Neslihan ÇELİK ncelik@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yükseköğrenim döneminde her öğrenciye anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; Türk edebiyatının seçkin yapıtlarıyla öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil oluşumunu sağlamak ve anadili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.
İçerik 1. Hafta Tanışma, ders hakkında genel bilgi.
2. Hafta Dil, dil ve kültür, dil ve düşünce ilişkisi (Muharrem ERGİN).
3. Hafta Ana dili kavramı – “Anadili” makalesi (Doğan AKSAN).
4. Hafta Lehçe, şive ağız, argo, jargon, standart dil (ölçünlü dil/yazı dili/ortak yazı dili), edebi dil (yazılı dil) tanımları ve örnekleri.
5. Hafta Dilekçe yazımı.
6. Hafta Cumhuriyet Bayramı (resmî tatil).
7. Hafta Öykü türü.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Dil tasnifleri (Yapıları bakımından diller - Kaynakları bakımından diller).
10. Hafta Türkçenin tarihsel gelişimi, Türklerin kullandığı alfabeler.
11. Hafta Türkçenin ses özellikleri.
12. Hafta Kalıplaşmış anlatımlar, dil yanlışları.
13. Hafta Deneme türü.
14. Hafta Genel değerlendirme.


Notlar:

• Noktalama ve yazım kurallarına hem ders içi uygulamalarda hem de sınavlarda dikkat edilmesi beklenmektedir.
• Kaynaklar kısmındaki kitaplardan vize için 1, final için 1 kitap seçiniz.
• Derse %80 devam zorunluluğu vardır.
• Her derste sınıf çalışmaları kapsamında kısa yazılar yazdırılacak ve bunlar yoklama yerine de kullanılacaktır.
• Sınavlarda % 50 ders içinde işlenen konular, %50 seçilen kitaplar ağırlıkta olacaktır.
• Her öğrencinin bir kere 5 dakikalık sunum yapması beklenmektedir. Sunumlar, derslerin son yarım saati içerisinde –önceden planlanmak üzere- gerçekleştirilecektir ve sunum konularının önceden belirlenmesi ve bildirilmesi gerekmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dilini doğru ve etkili kullanma becerisi kazandırma
Kendini topluluk önünde ifade edebilme becerisi kazandırma
Yazılı anlatım becerilerini geliştirme.
Metin çözümleme yöntemlerini geliştirme.
Öğretim Yöntemleri anlatma, soru-cevap, uygulama, inceleme ve sunum
Kaynaklar Çelik, Neslihan (2018), “Türk Dili Tarihi”, İnsanlığın Serüveni Dünyanın Oluşumundan Sanayi Devrimine, (Ed.: Ahmet Taşağıl – Aykut Kar), İstanbul: İstek Yayınları, s. 375-389.
Ercilasun, Ahmet Bican (2015), Türk Dili Tarihi/Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla, Ankara: Akçağ Yayınevi.
Ergin, Muharrem (2016), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınevi.
Türkçe Sözlük – TDK Yayınları
Yazım Kılavuzu - TDK YayınlarıOkuma Kitapları

ARA SINAV: ÖYKÜ (Bir kitap seçiniz.)

Sabahattin Ali – Bütün Öyküleri I-II (YKY)
Refik Halit Karay – Memleket Hikâyeleri (İnkılâp Yay.)
Haldun Taner – Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu / Ayışığında “Çalışkur” (Bilgi Yay.)
Sait Faik Abasıyanık – Son Kuşlar (YKY)
Füruzan – Parasız Yatılı (YKY)
Oğuz Atay – Korkuyu Beklerken (İletişim Yay.)
Yaşar Kemal- Üç Anadolu Efsanesi (YKY)
Murathan Mungan – Cenk Hikayeleri (Metis Yay.)


FİNAL SINAVI: DENEME (Bir kitap seçiniz.)

Gündüz Vassaf – Cehenneme Övgü (İletişim Yay.)
Feyza Hepçilingirler - Türkçe “Off” (Remzi Yay.)
Haydar Ergülen – Haziran, Tekrar (Can Yay.)
Sunay Akın – Önce Çocuklar ve Kadınlar (Çınar Yay.)
Kırdığımız Oyuncaklar (Çınar Yay.)
Attila İlhan – Hangi Edebiyat (Kültür Yay.)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanışma, ders hakkında genel bilgi.
2 Dil, dil ve kültür, dil ve düşünce ilişkisi (Muharrem ERGİN).
3 Ana dili kavramı – “Anadili” makalesi (Doğan AKSAN).
4 Lehçe, şive ağız, argo, jargon, standart dil (ölçünlü dil/yazı dili/ortak yazı dili), edebi dil (yazılı dil) tanımları ve örnekleri.
5 Dilekçe yazımı.
6 Cumhuriyet Bayramı (resmî tatil).
7 Öykü türü.
8 Ara Sınav
9 Dil tasnifleri (Yapıları bakımından diller - Kaynakları bakımından diller).
10 Türkçenin tarihsel gelişimi, Türklerin kullandığı alfabeler.
11 Türkçenin ses özellikleri.
12 Kalıplaşmış anlatımlar, dil yanlışları.
13 Deneme türü.
14 Genel değerlendirme.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 30
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 70
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 3 30
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir; X
2 Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır;
3 Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir;
4 Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir; X
5 Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir; X
6 ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümünün anlaşılması için stratejiler geliştirmiştir​; X
7 Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir;
8 Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarının tarihi evriminin farkındadır;
9 Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir; X
10 Yabancı bir ülkede okumak ve çalışmaya yetecek seviyede fransızcaya ve başka bir yabancı dile hakimdir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 28 392
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 396
Toplam İş Yükü / 25 15,84
Dersin AKTS Kredisi 16
Scroll to Top