İşletme Lisans Programı

Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konular(G465)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G465 Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konular 7 0 3 3 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Melik ERTUĞRUL melikertugrul@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, temel seviye kurumsal finans derslerinde detaylıca açıklanmayan çeşitli konuları tanıtmayı amaçlar. Bu ders, öğrencilerin kurumsal finans alanında sıkça tartışılan konuları okumalarını ve anlamalarını sağlar ve öğrencilere çeşitli değerleme ve finansman tekniklerini öğretmeyi amaçlar.
İçerik 1. Ders: Kurumsal Yönetim & Asil-Vekil Sorunları – I
2. Ders: Kurumsal Yönetim & Asil-Vekil Sorunları – II
3. Ders: Kurumsal Sosyal Sorumluluk
4. Ders: Satın Alma ve Birleşmeler – I
5. Ders: Satın Alma ve Birleşmeler – II
6. Ders: Üst Yönetimin Ücret Paketleri
7. Ders: Politik Bağlantılar
8. Ders: Girişim Finansmanı – I
9. Ders: Girişim Finansmanı – II
10. Ders: Sermaye Yapısı – I
11. Ders: Sermaye Yapısı – II
12. Ders: Temettü Politikaları
13. Ders: Proje Finansmanı
14. Ders: Ticaretin Finansmanı
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan bir öğrenci aşağıda belirtilenleri yapabilir:
1. Kurumsal yönetimin ve asil-vekil teorisinin neden önemli olduğunu anlama.
2. Satın alma ve birleşmelerin temel mantığını, değerlemesini ve satın alma ve birleşmelerden korunma yöntemlerini kavrama.
3. Üst düzey yöneticilerin ücret paketleri ve şirketlerin politik bağlantıları hakkında bilgi sahibi olma
4. Sermaye yapısı ve temettü kararlarını teorik ve pratik açılardan analiz edebilme.
5. Proje finansmanı ve ticaretin finansmanı gibi uygulamalı finansman yöntemlerini anlayabilme.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Hafta 1-2:
• Jensen, M. C., and W. H. Meckling, 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics 3, 305-360.
• Jensen, M. C., 1986, Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, American Economic Review 76, 323-329.
• Shleifer, A., and R. Vishny, 1997, A Survey of Corporate Governance, Journal of Finance 52, 139-157.
• Gompers, P., J. Ishii, and A. Metrick, 2003, Corporate Governance and Equity Prices, Quarterly Journal of Economics 118, 107-156.
Hafta 3:
• Ferrell, A., H. Liang, H., and L. Renneboog, 2016, Socially responsible firms, Journal of Financial Economics, 122(3), 585-606.
• Liang, H. and L. Renneboog, 2014, Finance and Society: the Foundations of Corporate Social Responsibility, WP CentER. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2360633
• Flammer, C., 2015, Does Corporate Social Responsibility Lead to Superior Financial Performance? A Regression Discontinuity Approach, Management Science 61, 2549– 568.
Hafta 4-5:
• Martynova, M. and L. Renneboog, 2008, A century of corporate takeovers: What have we learned and where do we stand?, Journal of Banking and Finance 32 (10), 2148-77.
• Rhodes-Kropf, M. and S. Viswanathan, 2004, Market Valuation and Merger Waves, Journal of Finance 59(6), 2685-2718.
• Martynova, M. and L. Renneboog, 2008, Spillover of Corporate Governance Standards in Cross-Border Mergers and Acquisitions, Journal of Corporate Finance 14, 200-223.
• Martynova, M. and L. Renneboog, 2009, What Determines the Financing Decision in Corporate Takeovers: Cost of Capital, Agency Problems, or the Means of Payment?, Journal of Corporate Finance 15 (3), 290-315.
• Betton, S., E. Eckbo, R. Thompson and K. Thorburn, 2014, Merger Negotiations with Stock Market Feedback, Journal of Finance, The Journal of Finance 69, 1705–1745.
• Servaes, H. and A. Tamayo, 2014, How do industry peers respond to control threats?, Management Science 60, 380 – 399
Hafta 6:
• Malmendier, U., and G. Tate, 2009, Superstar CEOs, The Quarterly Journal of Economics 124 (4), 1593-1638.
• Nihat A., E. de Bodt, H. Bollaert, and R. Roll, 2015, CEO Narcissism and the Takeover Process: From Private Initiation to Deal Completion, Journal of Financial and Quantitative Analysis
• Jenter, D., and Kanaan, F. 2015. CEO turnover and relative performance evaluation, Journal of Finance 70
• Geiler, Ph. and L. Renneboog, 2015, Are Female Top Managers Really Paid Less?, Journal of Corporate Finance 35, 345-369. Bertrand, M. and Mullainathan, 2001, Are CEOs paid for luck? The ones without principals are, Quarterly Journal of Economics 116, 901-932.
• Kulich, C., S. A. Haslam, L. Renneboog, M. Ryan, and G. Trojanowski, 2011, Who Gets the Carrot and Who Gets the Stick? Evidence of Gender Disparities in Executive Remuneration, Strategic Management Journal 32, 301-321
Hafta 7:
• Fisman, R., 2001, Estimating the Value of Political Connections, American Economic Review, 91, 1095-1102.
• Khwaja, A. I. and A. Mian, 2005, Do Lenders Favor Politically Connected Firms? Rent Provision in an Emerging Financial Market, Quarterly Journal of Economics, 120, 1371-1411.
Hafta 8-9:
• Robb, Alicia M., and David T. Robinson. "The Capital Structure Decisions of New Firms." Review of Financial Studies 27, no. 1 (2014): 153-179.
• Cassar, Gavin. "The financing of business start-ups." Journal of Business Venturing 19, no. 2 (2004): 261-283.
• Denis, David J. "Entrepreneurial finance: an overview of the issues and evidence." Journal of Corporate Finance 10, no. 2 (2004): 301-326.
Hafta 10-11:
• Miller, Merton H. 1988. "The Modigliani-Miller Propositions after Thirty Years." Journal of Economic Perspectives, 2, pp. 99-120.
• M. R. Roberts and A. Sufi, 2009, "Control Rights and Capital Structure: An Empirical Investigation, Journal of Finance, 64, pp. 1657-1695.
• Von Eije, H., and WL Megginson, “Dividends and share repurchases in the European Union”, Journal of Financial Economics 89, pp. 347-374.
• M. R. Roberts, M. Lemmon and J. Zender, 2008, "Back to the Beginning: Persistence and the Cross-Section of Corporate Capital Structure" Journal of Finance, 63, pp. 1575-1608
Hafta 12:
• Overview book: by DeAngelo, H., L. DeAngelo, D. Skinner, 2008, Corporate Payout Policy, Foundations and Trends in Finance Vol. 3 (2-3), 95-287
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kurumsal Yönetim & Asil-Vekil Sorunları – I
2 Kurumsal Yönetim & Asil-Vekil Sorunları – II
3 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
4 Satın Alma ve Birleşmeler – I
5 Satın Alma ve Birleşmeler – II
6 Üst Yönetimin Ücret Paketleri
7 Politik Bağlantılar
8 Girişim Finansmanı – I
9 Girişim Finansmanı – II
10 Sermaye Yapısı – I
11 Sermaye Yapısı – II
12 Temettü Politikaları
13 Proje Finansmanı
14 Ticaretin Finansmanı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 0
Sunum 1 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0
Toplam 3 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 1 17 17
Sunum 1 12 12
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Toplam İş Yükü 130
Toplam İş Yükü / 25 5,20
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top