İşletme Lisans Programı

İç Denetim Seminerleri - Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)(G461)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G461 İç Denetim Seminerleri - Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) 7 0 3 3 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Büke TOLGA btolga@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, iç denetimle ilgili temel bilgilerin öğretilmesini ve bir işletmenin iç kontrol süreçlerinin incelenerek öğrenilmesini amaçlamaktadır.
İçerik 1. Hafta: İç Denetime Giriş
2. Hafta: Kurumsal Yönetim
3. Hafta: Risk Yönetimi ve İç Kontrol
4. Hafta: İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi
5. Hafta: İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi (Devam)
6. Hafta: İç Denetim Uygulama İlkeleri - Denetim Süreci
7. Hafta: İç Denetim Uygulama İlkeleri - Denetim Süreci (devam)
8. Hafta: İç Denetim Uygulama İlkeleri - Raporlama
9. Hafta: İç Denetçiler İçin Örgütsel İletişim Becerileri
10. Hafta: Bilgi Teknolojileri Denetimi
11. Hafta: Etik, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk
12. Hafta: Hile Riskleri ve Denetimi
13. Hafta: İç Denetimde Kalite Güvencesi ve Gözden Geçirme
14. Hafta: Bir İç Denetçinin Kariyer Yolu (Kariyer yolunda ilerlerken dikkat edilmesi gereken hususlar ve ÖZ GELECEK tasarımı)
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İç denetimin fonksiyonlarını ve iç denetim işlemlerinin nasıl yürütüldüğünü bilmelidir.
2. İç denetim programı hazırlayabilmelidir.
3. Etkin bir iç denetim yapabilmek için gerekli araçları hazırlayabilmeli ve yönetebilmelidir.
4. Denetlenen işletmelerin risklerini tespit edebilmelidir.
5. Etkin bir iç kontrol sistemi geliştirebilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İç Denetime Giriş
2 Kurumsal Yönetim
3 Risk Yönetimi ve İç Kontrol
4 İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi
5 İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi (Devam)
6 İç Denetim Uygulama İlkeleri - Denetim Süreci
7 İç Denetim Uygulama İlkeleri - Denetim Süreci (devam)
8 İç Denetim Uygulama İlkeleri - Raporlama
9 İç Denetçiler İçin Örgütsel İletişim Becerileri
10 Bilgi Teknolojileri Denetimi
11 Etik, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk
12 Hile Riskleri ve Denetimi
13 İç Denetimde Kalite Güvencesi ve Gözden Geçirme
14 Bir İç Denetçinin Kariyer Yolu (Kariyer yolunda ilerlerken dikkat edilmesi gereken hususlar ve ÖZ GELECEK tasarımı)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 1 12 12
Sunum 1 12 12
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top