İşletme Lisans Programı

Bütünleşik Pazarlama İletişimi(G455)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G455 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 7 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Caner DİNCER cdincer@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bütünleşik pazarlama iletişimi sisteminin nasıl işlediğini ve farklı sektör ve işletmelerdeki uygulamalarını açıklamaya çalışmak
İçerik 1. Hafta BPİ felsefesi
2. Hafta BPİ’nin amaçları
3. Hafta BPİ’nin elemanları ve organizasyonu
4. Hafta Ürün iletişimi
5. Hafta Marka iletişimi
6. Hafta Fiyat iletişimi
7. Hafta Lojistik iletişimi
8. Hafta Perakendecilikte iletişim
9. Hafta Tutundurma stratejileri
10. Hafta Reklamcılık
11. Hafta Halkla İlişkiler
12. Hafta Satış özendirme
13. Hafta Kişisel Satış
14. Hafta E-iletişim ve doğrudan pazarlama
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Bütünleşik pazarlama iletişimi (BPİ) felsefesini tanımlamak
2. BPİ amaç ve hedeflerini açıklamak
3. BPİ araç ve strateji/taktiklerini açıklamak
4. BPİ’nin çıktılarını ve etkinliğini analiz etmek
5. BPİ’ni kullanan başarılı işletmelerin uygulamalarını incelemek
Öğretim Yöntemleri Teorik bilginin yanısıra güncel örneklerin derin analizi, gerçek örnekler ve güncel makaleler ile öğrencinin konuları anlaması sağlanmaktadır.
Kaynaklar 1. Tony Yeshin, Integrated Marketing Communication, Butterworth-Heinemann Publish.
2. Yavuz Odabaşı, Mine Oyman, Bütünleşik Pazarlama İletişimi
3. Paul Copley, marketing Communication Manegemet, Elsevier Publish.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Firma İmajı ve Marka
3 Dijital ve alternatif pazarlama ve iletişim
4 BPİ süreç ve planlaması
5 Rekalm Yönetimi
6 Reklam- Ajans ve BPİ değişimleri
7 Reklam Tasarımı
8 Yeni Medya olanakları
9 Veri tabanı ve Direkt pazarlama
10 Geleneksel Medya
11 Halkla İlişkiler ve Sponsoring
12 BPİ programının değerlendirilmesi
13 Sunumlar
14 İletişim ve Sosyal Sorumluluk
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 15
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 30
Proje 1 15
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 4 40
Ödevler 1 2 2
Sunum 1 2 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 12 24
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü / 25 5,04
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top