İşletme Lisans Programı

Portföy Yönetimi(G451)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G451 Portföy Yönetimi 7 3 0 0 3 5
Ön Koşul G352
Derse Kabul Koşulları G352
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Vehbi Mehmet BOLAK mbolak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, finansal piyasalar, borsalar, menkul kıymet çeşitleri ve değerlendirmeleri ile portföy yönetimi hakkındaki temel bilgilerin verilmesidir.
İçerik 1. hafta: Mali piyasalar
2. hafta: Finansal kurumlar
3. hafta: Borsalarda fiyat oluşumu
4. hafta: Açığa satış, kredili işlemler, opsiyonlar
5. hafta: Borsa endeksleri
6. hafta: Sermaye piyasası kurumları
7. hafta: Menkul kıymetler
8. hafta: Tahvillerin değerlendirilmesi
9. hafta: Vize
10. hafta: Temel analiz yaklaşımı
11. hafta: Teknik analiz yaklaşımı
12. hafta: Portföy yaklaşımı
13. hafta: Finansal varlık fiyatlama modeli
14. hafta: Portföy performansının ölçülmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;

1. Borsaların işleyişini ve ekonomideki rollerini değerlendirebilmelidir
2. Menkul kıymetlerin özelliklerini ayırt edebilmelidir
3. Hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetleri değerlendirebilmelidir
4. İşletme fonlarını portföy yaklaşımı kavramı ile yönetebilmelidir
Öğretim Yöntemleri Sınıfta katılımcı bir anlayışa dayalı, öğrencilerin fiktif bir portföyü yönetmeleri suretiyle piyasalara yönelik bilgi ve tecrübelerinin artmasını da hedefleyen klasik eğitim - öğretim sistemi.
Kaynaklar BOLAK, Mehmet ; “Sermaye Piyasası, Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi”, 4.bası, Beta Basım, Yayım, Dağıtım A.Ş., Mart 2001, İstanbul.

CANBAŞ, Serpil, Hatice DOĞUKANLI; “Finansal Pazarlar”, 3. baskı, Beta Basım, Yayım, Dağıtım A.Ş., Eylül 2001, İstanbul.

SARIKAMIŞ, Cevat; “Sermaye Pazarları”, Alfa Basım, Yayım, Dağıtım A.Ş., Ocak 1998, İstanbul

FRANCIS, J.C.; “ Investments: Analysis and Management”, 2. Ed., McGraw-Hill Book Company, 1976
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Mali piyasalar
2 Finansal kurumlar
3 Borsalarda fiyat oluşumu
4 Açığa satış, kredili işlemler, opsiyonlar
5 Borsa endeksleri
6 Sermaye piyasası kurumları
7 Menkul kıymetler
8 Tahvillerin değerlendirilmesi
9 Vize
10 Temel analiz yaklaşımı
11 Teknik analiz yaklaşımı
12 Portföy yaklaşımı
13 Finansal varlık fiyatlama modeli
14 Portföy performansının ölçülmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 1 20
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 12 1 12
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 111
Toplam İş Yükü / 25 4,44
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top