İşletme Lisans Programı

İşletme İngilizcesi II(G491)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G491 İşletme İngilizcesi II 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul G392
Derse Kabul Koşulları G392
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özlem LECOMPTE GEORGES ozigeorges@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Business English I’in devamı olan bu ders İşletme terimlerinin İngilizcelerini öğretmeyi amaçlar.
İçerik 1 hafta. Giriş

2. hafta : İnsan kaynakları

3. hafta: İşe alım süreci terimleri

4. hafta: İnsan kaynakları terimleri

5. hafta. Kısaltmalar..

6. hafta:.İş hukuku terimleri

7 hafta:.Finans terimleri,

8 hafta: Sınav.Yönetim terimleri

9. hafta: Yönetim terimleri devam.

10. hafta:Pazarlama terimleri

11. hafta:Pazarlama terimleri devam

12. hafta: Üretim Production terimleri

13. hafta:Üretim terimleri devam

14. hafta: İş hukuku terimleri, genel tekrar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler:

1.Finans,Pazarlama, Yönetim, İş Hukuku, İnsan kaynakları ve üretim alanındaki temel terimlerin İngilizce karşılıklarına hakim olacaklardır.
2.İşletmelerin operasyonları hakkında bilgi edineceklerdir
3.Bu dönem içerisinde verilen iIngilizce mesleki şletme terimleri kullanabileceklerdir
4. İşletmenin temel fonksiyonları hakkındaki bilgilerini geliştireceklerdir
5.Mesleki dil becerilerini geliştireceklerdir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Wyatt R, Vocabulary for Business and Administration,
Wyatt R, Vocabulary for Business Law,
Wyatt R, Vocabulary for Human Resources
Wyatt R, Vocabulary for Banking and Finance
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 İnsan kaynakları
3 İşe alım süreci
4 İnsan kaynakları
5 Kısaltmalar
6 İş hukuku
7 Finans
8 Ara Sınav
9 Yönetim
10 Pazarlama
11 Pazarlama
12 Uretim
13 Uretim
14 Tekrar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 İnsan kaynakları
3 İşe alım süreci
4 İnsan kaynakları
5 Kısaltmalar
6 İş hukuku
7 Finans
8 Ara Sınav
9 Yönetim
10 Pazarlama
11 Pazarlama
12 Uretim
13 Uretim
14 Tekrar
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 6 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 5 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 7 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi.
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi.
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi.
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 8 3 24
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 5 3 15
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 123
Toplam İş Yükü / 25 4,92
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top