İşletme Lisans Programı

Uluslararası Pazarlama(G441)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G441 Uluslararası Pazarlama 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul G342
Derse Kabul Koşulları G342
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ulun AKTURAN uakturan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders uluslar arası pazarlama yönetiminin temel ilkelerini ve stratejilerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik 15 Şubat Küreselleşme
22 Şubat Küreselleşme
1 Mart Ekonomik Çevre/Finansal Çevre
8 Mart Kültürel Çevre/ Yasal ve Politik Çevre
15 Mart Küresel Pazarlama Araştırması/ Küresel Bölümlendirme ve Konumlandırma
22 Mart Küresel Pazarlama Stratejileri
29 Mart Pazara Giriş
5 Nisan Arasınav
12 Nisan Ürün Geliştirme
19 Nisan Fiyatlandırma
26 Nisan Satış
3 Mayıs İletişim/ Dağıtım
10 Mayıs İthalat ve İhracat
17 Mayıs Proje sunumu
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. 1. Uluslararası pazarlamada etkili olan çevresel faktörleri değerlendirebilmelidir.
2. Uluslararası pazarlardaki fırsatları belirleyebilecek araştırmalar yürütebilmelidir.
3. Uluslararası pazarlarda rekabet analizi yapabilmelidir.
4. Uluslararası pazarlara giriş stratejileri geliştirebilmelidir.
5. Uluslararası pazarlara yönelik stratejiler uygulayabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar ? Masaaki Kotabe ve Kristiaan Helsen, “Global Marketing Management”, 4th edition, USA: John Wiley and Sons Inc.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Küreselleşme
2 Küreselleşma
3 Ekonomik Çevre Finansal Çevre
4 Kültürel Çevre Yasal ve Politik Çevre
5 Küresel Pazarlama Araştırması Küresel Bölümlendirme ve Konumlandırma
6 Küresel Pazarlama Stratejileri
7 Pazara Giriş Stratejileri
8 Arasınav
9 Ürün Geliştirme
10 Fiyatlandırma
11 Satış
12 İletişim Dağıtım
13 İthalat ve İhracat
14 Proje sunumu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 70
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 14 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 121
Toplam İş Yükü / 25 4,84
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top