İşletme Lisans Programı

Denetim(G333)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G333 Denetim 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Oğuzhan BAHADIR obahadir@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletme Yüksek Lisans Programı öğrencilerine verilen bu dersin amacı denetim kavramları kavramlarını ve bu alandaki araştırmaları öğretmektir. Finansal tablo denetimi içinde denetçinin karar verme süreci bağlamında, öğrenci kanıt toplama ve denetim ilgili riskler, risk değerlendirmesi, teknoloji, yolsuzluk denetimi ve iç kontrol bileşenlerini tanır.
İçerik 1. Denetim Mesleği
2. Denetim Raporları
3. Denetim Sorumlulukları ve Hedefi
4. Denetim Kanıtlarının Niteliği ve Türü
5. Önemlilik ve Denetim Riski göz önüne
6. İç Kontrol
7. Yolsuzluk Riski ve Denetimi
8. Satış ve Tahsilat Döngüsünde Denetim Süreci
9. Diğer Döngülerde Denetim Süreci
10. Kontrol Testleri için Denetim Örneklemesi
11. Maddi Denetim Testleri için Denetim Örneklemesi
12. Denetimin Tamamlanması
13. Denetimde Araştırma Yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci;
1.Denetimde güncel konuları ve sorunları anlar ve tartışır.
2. Bağımsız denetim ve güvence fonksiyonuna duyulan ihtiyacın önemini, denetim mesleğindeki sürekli değişimi ve finansal tablo denetimini etkileyen ve şekillendiren olguları kavrar.
3. Denetimde karar almayı ve kanıt toplama yöntemlerini tanır.
4. Meslek etiğinin amacı ve içeriği hakkında açık bir vizyona sahip olur.
5. Denetim teorisini tanır ve bu alandaki ampirik araştırma metodolojilerine hakim olur.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Güredin, Ersin Denetim ve Güvence Hizmetleri,13. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul,
2011.

Arens, Alvin A., Randal J. Elder and Mark S. Beasley, Auditing and Assurance Services An Integrated Approach, Fourteenth Edition, Pearson, Boston, 2012.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Denetim Mesleği
2 Denetim Raporları
3 Denetim Sorumlulukları ve Hedefi
4 Denetim Kanıtlarının Niteliği ve Türü
5 Önemlilik ve Denetim Riski göz önüne
6 İç Kontrol
7 Yolsuzluk Riski ve Denetimi
8 Satış ve Tahsilat Döngüsünde Denetim Süreci
9 Diğer Döngülerde Denetim Süreci
10 Kontrol Testleri için Denetim Örneklemesi
11 Maddi Denetim Testleri için Denetim Örneklemesi
12 Denetimin Tamamlanması
13 Denetimde Araştırma Yöntemleri
14 Denetimde Araştırma Yöntemleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 9 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 5 5
Sunum 1 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 9 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi.
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 5 2 10
Sunum 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 18 18
Kısa Sınavlar 2 9 18
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 175
Toplam İş Yükü / 25 7,00
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top