İşletme Lisans Programı

İşletme Finansı(G351)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G351 İşletme Finansı 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mustafa Barış AKÇAY baris.akcay@riskactive.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, işletme öğrencilerinin, işletmenin temel fonksiyonlarından biri olan “finansman”a ilişkin temel kavramları ve finansal karar almaya ilişkin yöntemleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.
İçerik 1. Hafta “Finans” kavramına giriş
2. Hafta Temel finansal tablolar
3. Hafta Finansal analiz
4. Hafta Finansal analiz / Başabaş noktası analizi
5. Hafta Finansal analiz sunumları
6. Hafta Finansal analiz sunumları
7. Hafta Finansal analiz sunumları
8. Hafta Birinci vize sınavı
9. Hafta Finansal planlama (nakit bütçesi)
10. Hafta Finansal planlama (proforma bilanço ve proforma gelir tablosu)
11. Hafta Dönen varlık yatırımlarının değerlendirilmesi (nakit yönetimi ve alacak yönetimi)
12. Hafta Dönen varlık yatırımlarının değerlendirilmesi (alacak yönetimi ve stok yönetimi)
13. Hafta 2. vize sınavı
14. Hafta Paranın zaman değeri
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Temel finansal tabloları tanıyabilmelidir.
2. Finansal analiz yöntemlerini kullanıp, finansal oranları yorumlayabilmelidir.
3. Finansal planlama yöntemlerini kullanabilmelidir.
4. Dönen varlıkların nasıl yönetilmesi gerektiğini öğrenebilmelidir.
5. Paranın zaman değeri kavramını anlayabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Gitman, Lawrence J. and Chad J. Zutter, Principles of Managerial Finance, Pearson Global Edition, 14. Edition (MyLab Finance ile birlikte)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 “Finans” kavramına giriş
2 Temel finansal tablolar
3 Finansal analiz
4 Finansal analiz / Başabaş noktası analizi
5 Finansal analiz sunumları
6 Finansal analiz sunumları
7 Finansal analiz sunumları
8 Birinci vize sınavı
9 Finansal planlama (nakit bütçesi)
10 Finansal planlama (proforma bilanço ve proforma gelir tablosu)
11 Dönen varlık yatırımlarının değerlendirilmesi (nakit yönetimi ve alacak yönetimi)
12 Dönen varlık yatırımlarının değerlendirilmesi (alacak yönetimi ve stok yönetimi)
13 İkinci vize sınavı
14 Paranın zaman değeri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 3 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 7 5 35
Ödevler 7 2 14
Sunum 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 22 22
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 124
Toplam İş Yükü / 25 4,96
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top