İktisat Lisans Programı

Mikroiktisat I(ECON201)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON201 Mikroiktisat I 3 5 0 0 5 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mustafa ULUS mulus@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı mikroekonomik analizin temelini oluşturan tüketici ve firma davranışlarının ve buradan hareketle toplumların üretim ve bölüşüm süreçlerinin incelenmesidir. Tüketicilerin ve firmaların karar alma mekanizmaları, birbirleri ile olan ilişkileri ve bunların sonuçları temel düzeyde açıklanmaya çalışılacaktır.
İçerik Tüketici teorisi ve talep; üretici teorisi, maliyet minimizasyonu ve kar maksimizasyonu, kısa döenm ve uzun dönem arz; rekabetçi piyasa dengesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki becerileri kazamış olması beklenmektedir:
1. Tüketici davranışlarının incelenmesi ve talep analizi.
2. Rekabetçi bir ortamda firma davranışlarının incelenmesi.
3. Kısa ve uzun dönem arz analizi.
4. Piyasa dengesinin incelenmesi.
Öğretim Yöntemleri Formel konu anlatımı ve problem çözümleri.
Kaynaklar Thomas Necyhba, Cengage Learning, Microeconomics: An Intuitive Approach with Calculus
Pierre Picard, Montchrestien, Eléments de micro-économie
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş, Mikroekonomik problem
2 Tüketicinin ekonomik koşulları, bütçe kısıtı
3 Tercihler ve kayıtsızlık eğrileri
4 Farklı tercih türleri, ikame esnekliği, fayda fonksiyonları
5 Tüketicinin optimum seçimi
6 İkame ve gelir etkileri
7 Talep fonksiyonları
8 Üretici teorisi giriş, kısa dönem firma davranışı
9 Çoklu üretim faktörleri ile üretim
10 Maliyet minimizasyonu, kar maksimizasyonu ve dualite
11 Kısa ve uzun dönemde üretim ve arz eğrileri
12 Rekabetçi piyasa dengesi
13 Piyasanın etkinliği
14 Sentez
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 60
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak X
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak.
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 5 70
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 15 30
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 25 6,00
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top