Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Mühendislik Ekonomisi(IND472)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND472 Mühendislik Ekonomisi 8 2 2 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) M. LEVENT DEMİRCAN ldemircan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mühendislik ekonomisi tanımlanmış olası alternatifler arasından ekonomik çıktılarla seçim yapmamızı, tahminde bulunmamızı ve değerlendirmemizi sağlayan ders içeriğine sahiptir. Mühendislik ekonomisinin bir diğer tarifi ise ekonomik kıyaslamayı sağlayan matematik teknikleri bütünüdür olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla bu ders mühendislik ekonomisi ve uygulamalarına yönelik temel teorinin anlaşılmasını sağlayacaktır. Teori ve uygulamaya dengeli zaman ayrılacaktır. Paranın zaman değeri, şimdiki değer analizi v.b. uygulamalar üzerine çalışılacaktır.
Dersin sonunda öğrencinin aşağıdaki kazanımları elde etmesi amaçlanmıştır:
• Mühendislik ekonomisinde temel sonuçlar elde etme konusunda anlayış geliştirmek;
• Mühendislik ekonomisinde kullanılan matematiksel araçlara aşinalık geliştirmek;
• Mühendislik ekonomisi sonuçlarından ve problemlerinden elde edilen sonuçların kısıtlamalarını ve varsayımlarını anlayabilir;
• Mühendislik ekonomisinin teknik uygulamalarını anlayabilecek beceri geliştirmek.
İçerik Tanıtım: Mühendislik ekonomisinin temelleri
Şimdiki değer analizi
Yıllık değer analizi
Verim oranı analizi: tek alternatif
Verim oranı analizi: çoklu alternatif (Artış analizi)
Alternatifleri değerlendirmek için farklı araçlar
Değiştirme ve yenileme analizi kararları
Bütçe kısıdı altındaki bağımsız projeler arasından seçim
Enflasyon etkisi
Amortisman yöntemleri
Vergi sonrası ekonomik analiz
Dersin Öğrenme Çıktıları ÖÇ 1: Temel mühendislik ekonomisi kurallarını izah edebilir.
ÖÇ 2: Günlük hayatında ve iş hayatında alternatiflerin seçimleri konusundaki problemleri ekonomik temelde çözümleyebilir;
ÖÇ 3: Alternatifleri kazanca ya da maliyete göre değerlendirebilir;
ÖÇ 4: Yenileme analizi yapabilir;
ÖÇ 5: Kazanılan becerilerle sentez yapılarak vergi sonrasında ekonomik çözümleme yapabilir.
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım
Vaka çalışmaları
Kaynaklar Tolga, Ethem ve Kahraman, Cengiz., Mühendislik Ekonomisi, İTÜ Yayınları, No: 1542, 1994
Leland T. Blank, Anthony Tarquin, Basics of Engineering Economy, McGraw Hill, 2007.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanıtım: Mühendislik ekonomisinin temelleri
2 Şimdiki değer analizi
3 Yıllık değer analizi
4 Verim oranı analizi: tek alternatif
5 Verim oranı analizi: çoklu alternatif (Artış analizi)
6 Alternatifleri değerlendirmek için farklı araçlar
7 Değiştirme ve yenileme analizi kararları
8 Bütçe kısıdı altındaki bağımsız projeler arasından seçim
9 Enflasyon etkisi
10 Amortisman yöntemleri
11 Vergi sonrası ekonomik analiz
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 9 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 6 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 10
Dönem Ödevi / Projesi 1 10
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 9 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 11 4 44
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 6 10 60
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 18 18
Kısa Sınavlar 1 3 3
Dönem Ödevi / Projesi 1 40 40
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 207
Toplam İş Yükü / 25 8,28
Dersin AKTS Kredisi 8
Scroll to Top