Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Veritabanı Yönetimi ve Güvenliği(INF360)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF360 Veritabanı Yönetimi ve Güvenliği 6 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) N. Sultan TURHAN sturhan@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Veri Tabanı Yönetimi ve Güvenliği dersinin birinci hedefi, Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine, İlişkisel Veri Tabanları dersinde öğrenmiş oldukları temel veri tabanı prensiplerini kullanarak, gerçek zamanlı dağıtık bir veri tabanını yönetmeyi ve bu veri tabanının güvenliğini sağlamayı öğretmektir.Aynı zamanda öğrencinin genel olarak bilgi sistemlerinin güvenliği hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Derste ilk olarak veri tabanı yönetiminin temel ilkeleri anlatılacak, ardından daha çok güvenlik konuları üzerinde çalışılacaktır. Kuramsal olarak yapılan her dersin akabinde, derste öğrenilenler sektörde yaygın olarak kullanılmakta olan veri tabanı yönetim sistemlerinden biri üzerinde uygulanacaktır
İçerik 1.Hafta:Dağıtık veri tabanı mimarileri ve yönetimine giriş
2.Hafta:Şema, Tablo, Index, Görünümlerin yönetimi ve kullanıcı yetkilendirmeleri
3.Hafta:Veri tabanı aynalama ve replikasyon
4.Hafta:Veri tabanı yedekleme teknikleri
5.Hafta:Veri tabanı kurtarma teknikleri
6.Hafta:Veri tabanı güvenliği temel ilkeler (1/2)
7.Hafta:Veri tabanı güvenliği temel ilkeler(2/2)
8.Hafta: Ara Sınav
9.Hafta:Veri tabanı güvenlik politikalarıve yaşam döngüsü
10.Hafta:Data Center Gezisi
11.Hafta: Veri tabanı ihlalleri (1/2)
12.Hafta:Veri tabanı ihlalleri (2/2)
13.Hafta:SQL Injection
14.Hafta:Veri tabanı güvenliği testi
Dersin Öğrenme Çıktıları Verilerin saklanması ve yönetimi konusunda farklı yöntemleri ve uygulamaları keşfeder
Gerçek yaşamın farklı alanlarında karşılaşabileceği verilerin saklanması ve yönetimi konusundaki gereksinimleri analiz eder.
Kötüye kullanım ve saldırı yöntemlerini yöntemlerini oluşturma ve önlemeyi kavrar
Kurumsal Ağ ve kurumsal veri güvenliğini değerlendirir
Siber güvenlik ve risk yönetimini değerlendirir
Öğretim Yöntemleri Ders, Soru ve Cevap, Tartışma, Saha araştırması, Teknik Gezi, Proje, Ara Sınav ve Final Sınavı
Kaynaklar 1. Özsu, M. T. , Valduriez, P. Principles of distributeddatabasesystems. SpringerScience& Business Media, 2011
2. Basta A, Zgola, M. Database Security, Course TechnologyCengage Learning,
Boston, MA, USA, 2012
3. Mullins, C. Database Administration: thecompleteguidetopracticesandprocedures. Addison-Wesley Professional. 2002
4. Complete list of Oracle 11g referencebookshttp://www.oracle.com/pls/db112/homepage
5. SQL Server Books on-linehttp://technet.microsoft.com/en-us//library/ms130214(SQL.105).asp
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 12 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 10
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 12 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi, X
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme, X
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi, X
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 39 1 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 39
Toplam İş Yükü / 25 1,56
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top