Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Mikroişlemciler(INF340-A)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF340-A Mikroişlemciler 6 2 0 2 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) REİS BURAK ARSLAN buarslan@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı mikroişlemci ve mikroişlemcili sistemlerin tanıtılması ve geliştirilmesi, bu işlemcilerin birleştirici dilde program yazılımının ögretilmesidir.
İçerik 1.hafta Giriş ve tarihçe
2.hafta Sayısal sistemlere kısa bir göz atış
3.hafta Mikroişlemci tabanlı sistemler
4.hafta 8085 mimarisi
5.hafta Giriş çıkış baglantıları
6.hafta 8085 assembly programlama
7.hafta Ara sınav
8.hafta Programlama: komut seti
9.hafta Bellek ve saklayıcılara ilişkin komutlar
10.hafta Program kontrolü komutları
11.hafta Yıgn ve altprogramlar
12.hafta Kesmeler
13.hafta 16-32 bit mikroişlemciler ve mikrodenetleyiciler
14.hafta Proje sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. mikroişlemcilere ait temel sayısal devre kavramlarını anlayacak ve uygulayacak,
2.mikroişlemci mimarilerini , mikroişlemci ve mikrodenetleyici sistemlerini tanıyacak,
3. birleştirici dilde program yazabilecek, ve anlayabilecek,
4.veri giriş çıkışını saglayacak arabirim yöntem ve araçlarını kullanabilecek seviyede olacaktır.
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım (tahtada ve yansılar ile)
Öğrenci sunumları
Laboratuvar çalışmaları
Ödevler
Dönem projesi
Kaynaklar Microprocessor Architecture, Programming, and Applications with the 8085 (4th Edition), Ramesh S. Gaonkar, Prentice Hall 1998
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve tarihçe
2 Sayısal sistemlere kısa bir göz atış
3 Mikroişlemci tabanlı sistemler
4 8085 mimarisi
5 Giriş çıkış baglantıları
6 8085 assembly programlama
7 Ara sınav
8 Programlama: komut seti
9 Bellek ve saklayıcılara ilişkin komutlar
10 Program kontrolü komutları
11 Yıgn ve altprogramlar
12 Kesmeler
13 16-32 bit mikroişlemciler ve mikrodenetleyiciler
14 Proje sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 1 20
Laboratuar 1 20
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi, X
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme, X
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi,
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 1 10 10
Laboratuar 13 2 26
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 109
Toplam İş Yükü / 25 4,36
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top