Matematik Lisans Programı

Seçme Konular I(MAT371)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
MAT371 Seçme Konular I 6 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) MUHAMMED ULUDAĞ muhammed.uludag@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerik SEÇMELİ KONULAR 1 (MAT 371)
(OYUNLAR KURAMI II – İleri Uygulamalar)

MAT371 dersinin kapsamı “Oyunlar Kuramının” dört konusunu kapsamaktadır:

1) Birinci konu, oyuncuların veya ajanların toplamsal tercihleri – oylama kuralları’ında ortaya çıkan problemleri ve toplamsal (kollektif) karar almadaki zorlukları incelemektedir. Konu ilk bakışta basit görünse de, kanıtlanacak ünlü Arrow teoremi(1951) ile “mükemmel oylama sisteminin” imkansızlığı ile çelişkilerini (paradox) ve keza Gibbard – Satterthwaite ve Muller-Satterthwaite teoremlerini göreceksiniz.

2) Oyuncular bencil ve stratejik olarak tercihlerinde doğru olmayan (kendi tercihlerine aykırı) bilgi verebildikleri durumda, toplamsal karar alma konusu incelenecektir. Mekanizma veya düzenek tasarımı – kendi çıkarlarını düşünen oyuncuların etkileştiği sistemler – açıklanacak ve bazı kuramsal sonuçlar açıklanacaktır.

3) Üçüncü konu, oyuncuların toplamsal mutluluğu arttırmak (maksimize etmek) üzere, düzenek tasarımı problemini kapsamaktadır. Bu kapsamda, Vickery-Clarke-Groves düzenekleri tasarlama problemi tartışılacaktır.

4) Son konuyu, kıt kaynakların, bencil etkileşen oyuncular arasında, atanması (tahsis edilmesi) problemi – müzayede / mezat (auction) kuramı oluşturmaktadır.

5)* Kalan zamana bağlı olarak (seçimlik) konu olarak “ağlarda oyunlar” (network games) kavramlarına değinilecektir. Burada, egoistce davranan oyuncuların ağ kaynaklarını (yol trafik, telekom ağları veya Internet) kullanımından kaynaklanan “ağ yığılması”, “bencil yönlendirme” gibi konular tartışılacak ve ortaya çıkan Brass Paradoksu (çelişkisi) ve “Anarşi’nin bedeli” kavramları incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri Derslerde konuların incelenmesi ve tartışılması,
Ders içinde örnek sorular (quiz),
Daha kapsamlı ödevler,
Okuma konuları,
Kaynaklar Mutiagent Systems,
by Yoav Shoham & Kevin Leyton-Brown,
Cambridege, 2010

Kitap ücretsiz olarak şuradan indirilebilir:
http://www.masfoundations.org/download.html
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir;
2 Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır;
3 Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir;
4 Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir;
5 Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir;
6 ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümünün anlaşılması için stratejiler geliştirmiştir​;
7 Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir;
8 Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarının tarihi evriminin farkındadır;
9 Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir;
10 Yabancı bir ülkede okumak ve çalışmaya yetecek seviyede fransızcaya ve başka bir yabancı dile hakimdir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top