İşletme Lisans Programı

Uygulamalı Yönetim Stratejisi(G426)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G426 Uygulamalı Yönetim Stratejisi 8 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tuncay GÜRBÜZ tuncaygurbuz09@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, öğrencilerin stratejik yönetim konusunda edindikleri bilgileri pratikte kullanabilmeleri için gerekli becerileri sağlamayı hedefler. Yönetim oyunu (simulasyon), vaka analizleri ve şirket incelemesi ile öğrenciler tepe yönetici olarak karşılaşabilecekleri sorunları simülasyon ortamında çözerler.
İçerik 1. hafta: Giriş

2. hafta: Temel Kavramlar

3. hafta: Çevre Analizi

4. hafta: İşletme Analizi

5. hafta: Strateji Oluşturma

6. hafta: Strateji Oluşturma

7. hafta: Strateji Oluşturma

8. hafta: Strateji Uygulama

9. hafta: Vaka analizi

10. hafta: Konuşmacı

11. hafta: Sunum ve Tartışmalar

12. hafta: Sunum ve Tartışmalar

13. hafta: Sunum ve Tartışmalar

14. hafta: Sunum ve Tartışmalar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci:

1. analiz için gerekli verileri toplayabilmelidir
2. bu verileri kullanabilmelidir
3. şirket ve çevre analizi yapabilmelidir
4.yeni stratejiler geliştirebilmelidir
5.stratejileri uygulayabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri Yönetim oyunu
Kaynaklar Corporation A Global Business Simulation J.R. Smith& P.A. Golden
Contemporary Strategy Analysis 2008 R.M. Grant Wiley :UK
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Temel Kavramlar
3 Çevre Analizi
4 İşletme Analizi
5 Strateji Oluşturma
6 Strateji Oluşturma
7 Strateji Oluşturma
8 Strateji Uygulama
9 Vaka analizi
10 Konuşmacı
11 Sunum ve Tartışmalar
12 Sunum ve Tartışmalar
13 Sunum ve Tartışmalar
14 Sunum ve Tartışmalar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 11 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 4 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 25
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 6 25
Toplam 11 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 4 1 4
Sunum 1 14 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 14 14
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top