İşletme Lisans Programı

İşletme İngilizcesi I(G392)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G392 İşletme İngilizcesi I 6 3 0 0 3 5
Ön Koşul UPP.INT.
Derse Kabul Koşulları UPP.INT.
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özlem LECOMPTE GEORGES ozigeorges@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin işletmenin farklı alanlarındaki temel
kavramlarının İngilizce dilindeki karşılıklarını öğretmeyi amaçlar.
İçerik Hafta 1.Giriş
Hafta 2.Küreselleşme
Hafta 3:.Endüstriler ve sektörler
Week 4.Küresel ekonomi
Week 5.Uluslararası pazarlama karması
Week 6.İşletmeler ve çevresi
Week 7.Ürün geliştirme
Week 8.Ara sınav Fiyatlama, markalama
Week 9.Satış metotları
Week 10.Ticari performans
Week 11.Ticari performans devam
Week 12.Tüketici servisi
Week 13.Organigram
Week 14.İnsan kaynakları ve genel tekrar
Kaynaklar:
Ders notu:
Diğer:
Robbins, S., Business Vocabulary in Pract
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler bu dersin sonunda:
1.İşletmenin fonksiyonlarının İngilizce dilindeki karşılıklarını bilmeli
2.Bu sözcükleri kullanabilmeli
3.İş mektuplarına özel dile hakim olmalı
4.İş toplantılarına özel dile hakim olmalı
5.İşletme ile ilgili makaleleri okuyup anlayabilmeli
Öğretim Yöntemleri Vak'a çalışmaları
Makaleler
Egzersizler
Sunumlar
Kaynaklar Robbins, S., Business Vocabulary in Practice,Cobuild,
Business ; ,Trappe T., Graham T, New Insights into Business,
Powell M, Business Matters, Rogers, J, Market Leader
(advanced),CorballisT, Jennings W, English for Management
Business in Action, Pearson Education
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Introduction
2 Globalization
3 Industries and sectors
4 Global Economy
5 International Marketing Mix
6 Business Environment
7 Product Development
8 Midterm, Pricing, branding
9 Sales Methods
10 Trade performance
11 Trade performance, continued
12 Consumer protection, customer service
13 Organizational Chart
14 .Employment terms , course revision
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Introduction
2 Globalization
3 Industries and sectors
4 Global Economy
5 International Marketing Mix
6 Business Environment
7 Product Development
8 Midterm, Pricing, branding
9 Sales Methods
10 Trade performance
11 Trade performance, continued
12 Consumer protection, customer service
13 Organizational Chart
14 .Employment terms , course revision
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 3 30
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 50
Toplam 5 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi.
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi.
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi.
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi.
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi.
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği.
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci.
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 12 24
Sunum 2 3 6
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 134
Toplam İş Yükü / 25 5,36
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top