İşletme Lisans Programı

Üretim Yönetimi(G262)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G262 Üretim Yönetimi 4 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Temel ÖNCAN ytoncan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletme Bölümü öğrencilerine zorunlu olarak sunulan bu ders ile öğrencilere işlemler yönetimi problemlerine ait çözüm tekniklerinin tanıtımı yapılmaktadır. Böylece; öğrenciler, gerek iş hayatında gerek akademik kariyerleri sırasında karşılaşacakları işlemler yönetimi problemlerinin çözümüne yönelik temel bilgi ve beceriler kazanacaktır. Bu kapsamda, bu dersin amaçları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
Öğrencilere;
İşlemler yönetimi hakkında fikir vermek,
İşlemler yönetimi problemlerinin kapsam ve zorlukları hakkında genel bilgi sağlamak,
İşlemler yönetim, problemlerinin çözüm teknikleri hakkında temel bilgiler kazandırmaktır
İçerik İşlemler Yönetimine Giriş
Karar verme yaklaşımları
Karar vermede belirsizliğin yönetimi
Karar ağaçları
Fayda-zarar analizi
Talep tahmin yöntemleri
Zaman serisi modelleri, hareketli ortalama, üssel düzleştirme, mevsimsel etkilerin hesaplanması
Regresyon yöntemi ile tahmin
Yerleşim stratejileri
Taşıma problemi
Montaj hattı dengeleme
İş etüdü ve analizi
Envanter yönetimi ve ekonomik sipariş miktarının belirlenmesi
Kaba üretim planlama
Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP)
Tam Zamanında Üretim (JIT)
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci
ÖÇ 1: İşlemler yönetimi problemlerine genel bir bakış kazanmıştır
ÖÇ 2: İşlemler yönetimi problemlerinin çözümüne yönelik yaklaşımlar önerebilir
ÖÇ 3: İşlemler yönetimi alanından yeni yaklaşım ve kavramlarını sıralayabilir
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İşlemler Yönetimine Giriş
2 Karar verme yaklaşımları
3 Karar vermede belirsizliğin yönetimi
4 Karar ağaçları
5 Fayda-zarar analizi
6 Talep tahmin yöntemleri
7 Zaman serisi modelleri, hareketli ortalama, üssel düzleştirme, mevsimsel etkilerin hesaplanması
8 Regresyon yöntemi ile tahmin
9 Yerleşim stratejileri
10 Taşıma problemi
11 Montaj hattı dengeleme
12 İş etüdü ve analizi
13 Envanter yönetimi ve ekonomik sipariş miktarının belirlenmesi
14 Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP) Tam Zamanında Üretim (JIT)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 5 1 5
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 7 7
Kısa Sınavlar 1 3 3
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 74
Toplam İş Yükü / 25 2,96
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top