Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Programlamaya Giriş(INF102)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF102 Programlamaya Giriş 1 2 0 2 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ahmet Teoman NASKALİ tnaskali@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste C programlama diline ve algoritmalara dair temel kavramlar ele alınır. Öğrenciler derste öğrendikleri bilgileri, laboratuarda yürütülen programlama çalışmalarıyla uygulama fırsatı bulurlar.
İçerik 1. Sayıların ve görüntülerin kodlanması
2. C dilindeki sabit ve değişkenlerin tipleri
3. İfadeler ve operatörler
4. Şarta bağlı komutlar ve döngü komutları
5. İşaretçiler ve tablolar
6. Foksiyonlar
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Sayıları ve görüntüleri kodlama yöntemleri
2. C programlama dilinin temel kavramları
3. Tekrarlamalı bir algoritmanın düzeltilmesi
4. Pointer (işaretçi) kullanımı
Öğretim Yöntemleri Anlatım, Soru - Cevap, Uygulama
Kaynaklar • Notes de cours et TP : http://kikencere.gsu.edu.tr
• Le langage C, norme ANSI, édition Dunod, B Kernighan, D Ritchie
• Introduction à l'algorithmique, 2ème édition, Thomas Cormen et al, Dunod, 2002.
• Méthodologie de la programmation en C, 4ème édition, Achille Braquelaire, Dunod, 2005.
• Langage C, Claude Delannoy, Eyrolles, 2002.
• Concepts fondamentaux de l'informatique , Alfred Aho & Jeffrey Ullman, Dunod, 1992.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 C diline giriş
2 Değişkenler
3 Koşullar
4 İfadeler ve Operatörler
5 Derleyici Komutları
6 Kullanıcı İle etkileşim
7 Diziler ve Listeler
8 Vize
9 Döngüler 2
10 Pointerlar
11 Karakter Dizileri ve ASCII tablosu
12 Algoritmalar
13 Hafıza Yönteimi
14 Veri Yapıları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 C diline giriş
2 Değişkenler
3 Koşullar
4 İfadeler ve Operatörler
5 Derleyici Komutları
6 Kullanıcı İle etkileşim
7 Diziler ve Listeler
8 Vize
9 Döngüler 2
10 Pointerlar
11 Karakter Dizileri ve ASCII tablosu
12 Algoritmalar
13 Hafıza Yönteimi
14 Veri Yapıları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top