Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması(EHYL -350)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EHYL -350 Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması 1 0 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Tolga AYOĞLU tayoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması konusunda gerekli donanımı öğrencilere aktarmak
İçerik Uluslararası ticari sözleşmelerin esasına uygulanacak hukuka ilişkin tartışmaların, lex mercatoria teorisinin ve devlet yargısı dışındaki alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının (milletlerarası tahkim ve arabuluculuk gibi) aktarılmasından sonra, her bir sözleşme tipine ilişkin olarak (satım, eser- inşaat, ortaklık- ortak girişim, dağıtım sözleşmeleri gibi sözleşmeler bakımından) uygulamada sık kullanılan klozların, yeknesak kuralların ve model sözleşme metinlerinin tanıtılarak incelendiği bir uluslararası ticaret hukuku dersidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler uluslararası ticarette kullanılan sözleşme tipleri hakkında ve bu sözleşme tiplerine kullanılan klozlar ile bu sözleşmelerinin kurulması ve hazırlanması konusunda bilgi edineceklerdir.
Öğretim Yöntemleri Teorik anlatım
Kaynaklar Ercüment Erdem, Milletlerarası Ticaret Hukuku, İstanbul 2017.
Cemal Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, İstanbul 2016.
Tolga Ayoğlu, Lex Mercatoria, İstanbul 2011.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sözleşmelerin Giriş Bölümünde Yer Verilen Düzenlemeler
2 Sözleşmelerde Son Hükümler Başlığı Altında Yer Verilen Düzenlemeler
3 Sözleşmelerde Son Hükümler Başlığı Altında Yer Verilen Düzenlemeler
4 Uluslararası Satım Sözleşmeleri
5 Uluslararası Satım Sözleşmeleri
6 Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri
7 Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri
8 Sermayeye Katılmalı Ortak Girişimler
9 Sermayeye Katılmalı Ortak Girişimler
10 Paysahipleri Sözleşmeleri
11 Paysahipleri Sözleşmeleri
12 Pay Satım Sözleşmeleri
13 Dağıtım Sözleşmeleri
14 Dağıtım Sözleşmeleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 100
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Ekonomi hukuku alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 Ekonomi hukuku alanındaki teknik hukuk bilgisini sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 Ekonomi hukuku alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 136
Toplam İş Yükü / 25 5,44
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top