İletişim Lisans Programı

Film Endüstrileri(CTV404)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV404 Film Endüstrileri 8 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ece VİTRİNEL evitrinel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, Türkiye ve dünyadaki örnekleriyle film endüstrilerinin işleyiş biçimleri ve modellerinin incelenmesidir. Bu doğrultuda, endüstriyel sürecin edimcileri, katma değer üretim modelleri ve sorunlu alanlarının tanıtılmasının yanı sıra, film endüstrileri ile sanatsal ve kültürel özellikler arasındaki ilişkilerin irdelenmesi de dersin kapsamındadır.
İçerik 1. hafta: Film endüstrileri tanım ve alanlar
2. hafta: Ulusal bir “ürün” olarak film
3. hafta: Üretim (yapım), dağıtım ve tüketim özellikleri
4. hafta: İş modelleri ve endüstriyel ilişkiler
5. hafta: Pazar ve çalışma koşulları
6. hafta: Meslek örgütleri ve yapılanma biçimleri
7. hafta: Film izleme pratikleri ve izleyici sosyolojileri
8. hafta: Film endüstrilerine destek politikaları: ulusal kamu destekleri (Fransa CNC modeli ve Türkiye’deki destek mekanizmaları)
9. hafta: Bölgesel kamu destekleri: Eurimages
10. hafta: Özel sektör destekleri: televizyon, reklam ve sponsorluk
11. hafta: Film endüstrilerinin kültürel, biçimsel, estetik yansımaları: dünya sinemalarından örnekler (Avrupa ve ABD sinemaları)
12. hafta: Film endüstrilerinin kültürel, biçimsel, estetik yansımaları: dünya sinemalarından örnekler (Avrupa ve ABD dışı sinemalar)
13. hafta: Film endüstrilerinin kültürel, biçimsel, estetik yansımaları: dünya sinemalarından örnekler (Avrupa ve ABD dışı sinemalar)
14. hafta: Film endüstrilerinin kültürel, biçimsel, estetik yansımaları: Türkiye sineması
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Film endüstrilerinin işleyişini bilir
2. Film endüstrisi konusunda dünyadaki farklı iş modelleri ve uygulama biçimlerini bilir
3. Endüstriyel etkenlerin sinema kültürü ve estetik alanındaki yansımalarını bilir
4. Bu bilgilerin ışığında mesleki tercih ve yönelimini oluşturabilir
Öğretim Yöntemleri Katılımcı konferans
Kaynaklar CRETON Laurent Cinéma et Marché, Armand Colin, Paris, 1997
CRETON Laurent L’économie du cinéma, Armand Colin, Paris, 2005
BENGHOZI Jean-Pierre, Le cinéma entre l’art et l’argent, L’Harmattan, Paris, 1989
FARCHY Joelle, La fin de l’exception culturelle ?,
FERRO Marc, Cinéma et Histoire, gallimard, Folio Histoire, Paris, 1993
CASSETTI Francesco, Les théories du cinéma depuis 1945, Nathan Cinéma, Paris, Paris, 1999
HILL John and CHURCH GINSON Pamela (ed. by), World Cinema, Oxford University Press, 2000
HILL John and CHURCH GINSON Pamela (ed. by), American Cinema and Hollywood, Oxford University Press, 2000
POUCET Anne Marie (sous la dir. de), Yeşilçam. L’âge d’or du cinéma turc, Festival International du Film d’Amiens, 2009
KIREL Serpil, Yeşilçam Öykü Sineması, Babil Yayınları, İstanbul, 2005
SCOGNAMILLO Giovanni, Dünya Film Endüstrileri, Sel Yayınları,
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Film endüstrileri tanım ve alanlar
2 Ulusal bir “ürün” olarak film
3 Üretim (yapım), dağıtım ve tüketim özellikleri
4 İş modelleri ve endüstriyel ilişkiler
5 Pazar ve çalışma koşulları
6 Meslek örgütleri ve yapılanma biçimleri
7 Film izleme pratikleri ve izleyici sosyolojileri
8 Film endüstrilerine destek politikaları: ulusal kamu destekleri (Fransa CNC modeli ve Türkiye’deki destek mekanizmaları)
9 Bölgesel kamu destekleri: Eurimages
10 Özel sektör destekleri: televizyon, reklam ve sponsorluk
11 Film endüstrilerinin kültürel, biçimsel, estetik yansımaları: dünya sinemalarından örnekler (Avrupa ve ABD sinemaları)
12 Film endüstrilerinin kültürel, biçimsel, estetik yansımaları: dünya sinemalarından örnekler (Avrupa ve ABD dışı sinemalar)
13 Film endüstrilerinin kültürel, biçimsel, estetik yansımaları: dünya sinemalarından örnekler (Avrupa ve ABD dışı sinemalar)
14 Film endüstrilerinin kültürel, biçimsel, estetik yansımaları: Türkiye sineması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü / 25 5,52
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top