İletişim Lisans Programı

Belgesel Sanatlar(COM320)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM320 Belgesel Sanatlar 6 2 1 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Murad Ö. ÖZDEMİR mozdemir@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, uygulama temelli bir yaklaşımla, görsel-işitsel sanatlarda belgesel ifadeyi çeşitli medya formatlarında ele almayı amaçlamaktadır. .
İçerik Belgesel film, fotoğraf, ses çalışmaları ve performans sanatı arasındaki etkileşimlere odaklanan öğrenciler, mevcut beceri setleriyle özgün yaklaşımlar denemeye yönlendirilecektir.

Bu ders, aynı zamanda, belgesel temsil biçimleri üzerine dikkatli ve yoğun okumalar içermektedir. Derste önerilecek görsel-işitsel içeriği dinlemek/izlemek için önemli miktarda ders hazırlık süresi ayrılmalıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Belgesel temsilin estetik tarihine ilişkin geniş bir anlayış sergilemek.
2. Kurmaca dışı sanatsal biçimlere dair etik konuları tartışabilmek.
3. Güncel medya uygulamalarının geleneksel belgesel biçimleri üzerindeki etkisini tanımlayabilmek.
4. Bilimsel argümanları değerlendirip konuya ilişkin tartışmaları yürütebilmek.
Öğretim Yöntemleri Seminer, Medya Uygulamaları
Kaynaklar Bondebjerg, Ib. 2014 Documentary and Cognitive Theory: Narrative, Emotion and Memory. Media and Communication 2: 13-22,

Bruzzi, Stella: New Documentary. Second Edition, 2006

Novak D. and Sakakeeny M. (eds.) 2015. Keywords in Sound. Durham and London: Duke UniversityPress.

Nichols, Bill: Introduction to Documentary. Second Edition, 2010

Wang, C., & Burris, M. A. (1997). Photovoice: Concept, Methodology, and Use for Participatory Needs Assessment. Health Education & Behavior, 24(3), 369–387. https://doi.org/10.1177/109019819702400309
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Derse giriş
2 Sanat ve Gündelik Yaşam I
3 Sanat ve Gündelik Yaşam II
4 Belgesel Film Estetiği
5 Belgesel Temsil Modları
6 Duyusal Etkileşimler: Ses Üzerine
7 Duyusal Etkileşimler: Fotoğraf Üzerine
8 Sözlü Tarih
9 Otobiyografik Belgesel
10 Fotoses Uygulaması
11 Fotoses Uygulaması
12 Sinestezi/Görsel Müzik
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 4 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 3 30
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 1 50
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 1 20
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 5 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 4 12 48
Proje 1 25 25
Diğer Uygulamalar 1 15 15
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü / 25 5,76
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top