İletişim Lisans Programı

Dönemsel Yayın Tasarımı(JOU372)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU372 Dönemsel Yayın Tasarımı 6 2 1 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Kerem RIZVANOĞLU krizvanoglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, “Masaüstü Yayıncılık” dersi kapsamında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak öğrencilerin bütünlüklü bir uygulama yapmasıdır. Belirlenen konu çerçevesinde öğrencilerin ders yürütücülerinin gözetiminde bir dönemsel yayını tasarlamaları beklenecektir. Bu bağlamda yayıncılığın birden fazla aşaması için eşzamanlı çalışılacak ve tüm bileşenler düşünülerek tasarım yapılacaktır.
İçerik 1. Hafta: Proje Konusunun Saptanması
Yayın Politikasının Tartışılması

2. Hafta: Yayın Politikasının Saptanması

3. Hafta: Sayfa Planının Oluşturulması

4. Hafta: Logotype Tasarımı

5. Hafta: Logotype Tasarımı

6. Hafta: Sayfa Şablonu Tasarımı

7. Hafta: Sayfa Şablonu Tasarımı

8. Hafta: İçindekiler ve Künye Tasarımı

9. Hafta: Sayfa Tasarımı

10. Hafta: Sayfa Tasarımı

11. Hafta: Sayfa Tasarımı

12. Hafta: Kapak Tasarımı

13. Hafta: Kapak Tasarımı

14. Hafta: Projenin Tamamlanması ve Değerlendirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Yarıyıl sonunda öğrenciler bütünsel bir yaklaşımla bir dönemsel yayının -projelendirilmesinden üretimine- tüm süreçlerini tasarlama bilgi ve becerisini kazanacaklardır.
Öğretim Yöntemleri Teorik aktarım ve uygulama
Kaynaklar - Ambrose, G. ve Harris, P. (2005) Layout, Ava Publishing.

- Ambrose, G. ve Harris, P. (2003) Fundamentals of Creative Design, AVA Publishing.

-Communication Arts
-Novum
-Print
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dergi Planlama_giriş
2 Yayın Politikası
3 Hedef Kitle, Editoryal Ton, Mali Planlama
4 Konsept planlama
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İçerik Planlama
2 İçerik oluşturma
3 İçerik oluşturma
4 İçerik oluşturma
5 Logotype ve kurumsal kimlik
6 Kapak Tasarımı
7 Flat Plan
8 Sayfa Tasarımı
9 Sayfa Tasarımı
10 Sayfa Tasarımı
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 8 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 8 50
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 1 50
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 9 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 8 6 48
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 1 30 30
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü / 25 4,80
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top