İletişim Lisans Programı

Sanat ve Kültür Mekanı Yönetimi(COM256)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM256 Sanat ve Kültür Mekanı Yönetimi 4 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Gülsenem GÜN gulsenem@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine gelişmekte olan bir çalışma sahası olan sanat ve kültür mekanı yönetimi alanında birikim sağlamak ve bu alanda nitelikli iş gücünü arttırmak düşüncesiyle Zorlu PSM ile gerçekleştirilen bir protokol sonucu tasarlanmıştır. Derste, Zorlu PSM örneğinden hareketle tiyatrodan konser salonlarına, açık hava alanlarından farklı etkinlik mekanlarına kadar çeşitli performans mekanlarının keşfedilmesi ve öğrencilere sanat ve kültür mekanının nasıl işletileceğine dair stratejik ve pratik bir bakış açısı sağlanması amaçlanmaktadır. Derslerin tamamı Zorlu PSM'de gerçekleştirilecektir.
İçerik Başarılı ve sürdürülebilir bir sanat ve kültür mekânı nasıl işletilir? Bu ders, teorik stratejilere ve mekân yönetiminin pratik modellerine bakarak bir mekânı yönetmenin ilkelerini araştırıyor. Sanat ve kültür mekanının vizyonu ve misyonu nasıl belirlenir? Ürünleri müşteriye nasıl ulaştırılır, bunun için nasıl fon sağlanır ve daha sonra sanat alanlarına yeniden yatırım yapmayı sağlayacak geliri elde etmek için nasıl bir pazarlama yapmak gerekir? Bu ders kapsamında sanatsal programlamadan başlayarak, pazarlama stratejilerini, sanat ve kültür mekanına sahip kurum etrafında nasıl bir ağ/topluluk oluşturulabileceğini, sponsorluk ve alternatif finansman olanaklarını örnekler ışığında birlikte keşfetmeyi hedefliyoruz. Pratik açıdan ise bir performans/sergi düzenlemek için nelere ihtiyaç olduğu, bir gösteri ya da etkinlik sezonu için nasıl bütçe ayırılması gerektiği, prodüksiyon gerekliliklerinin neler olduğu, lojistiği ve bilet satışları incelenecektir. Alanında uzman konuk konuşmacılar sayesinde bilgiyi ilk elden alınacak ve yerinde ziyaretler yapılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonunda öğrenciler bir sanat ve kültür mekanındaki etkinliklerin neye göre belirlendiği, nasıl tasarlandığı, nasıl programlandığı, nasıl fonlandığı, nasıl pazarlandığı, söz konusu mekanın sanatsal ve kültürel bir iklime nasıl hizmet ettiği, sanatçılar, topluluklar ve izleyicilerle nasıl iletişim kurulduğu konularında bilgi sahibi olacaklardır.
Öğretim Yöntemleri Bu ders Zorlu PSM'nin birim sorumluluları tarafından seminerler şeklinde gerçekleştirilecek, her hafta konunun farklı bir boyutu farklı bir birim uzmanı tarafından aktarılacaktır. Öte yandan PSM'nin mekanlarında yerinde incelemeler yapılacak, sahne üstü ve sahne arkası geziler Galatasaray Üniversitesi öğrencileri için özel olarak düzenlenecektir. Öte yandan öğrenciler ders kapsamında faydalı olabilecek PSM etkinliklerine davet edileceklerdir.
Kaynaklar Michael M. Kaiser: The Cycle: A Practical Approach to Managing Arts Organizations Co-author: Brett E. Egan (2013)
Michael M. Kaiser: The Art of the Turnaround: Creating and Maintaining Healthy Arts Organizations Brandeis University Press, 2008
Tobie S. Stein and Jessica Bathurst, Performing Arts Management: A Handbook of Professional Practices, New York: Allworth Press, 2008.
Duncan Webb, Running Theaters: Best Practices for Leaders and Managers, New York: Allworth Press, 2004.
Jim Volz, How to Run a Theater: Creating, Leading and Managing Professional Theater, Methuen Drama, 2011.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: Bir Sanat ve Kültür Mekanı Olarak Zorlu PSM
2 Sanat ve Kültür Mekanı Yönetimi Döngüsünün Genel İlkeleri/Yüksek Sanat Nedir? (PSM Genel Müdür - Filiz Ova)
3 Bir mekanın etkinlik serisi nasıl planlanır?
4 Menajerlere ve Sanatçılara Nasıl Yaklaşılır? Pratikler; Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
5 Kurumsal ve Programatik Pazarlama
6 Dijital Medya ve Performans Sanatları
7 Müzikal, Konser ve Tiyatro Üretimi
8 VİZE
9 Mekanın mimari kullanımı ve sınırlılıklar
10 Sanat alanlarında iletişim ve toplumsal sorumluluk
11 Gelir/Fonlama/Sponsorluk/Bütçeleme/Ağ Oluşturma
12 Proje Sunumları ve Değerlendirmesi
13 Proje Sunumları ve Değerlendirmesi
14 Proje Sunumları ve Değerlendirmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 50 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 50 50
Toplam 100 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 30
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 12 3 36
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Proje 1 10 10
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 78
Toplam İş Yükü / 25 3,12
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top